Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Kısmi Zamanlı Çalışma

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri kendi Fakülte ve Yüksekokullarının bölüm, atölye, laboratuvar, kütüphane vb. birimlerinde, Merkez Kütüphanede veya Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı idari birimlerde, her eğitim öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında yarı zamanlı (ayda 60 saate kadar) olarak çalıştırılabilmektedirler. Rektörlük tarafından belirlenen yarı zamanlı öğrenci kontenjanları Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda ilan edilerek öğrencilerin başvuruları alınmaktadır. Alınan başvurular ilgili Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar tarafından değerlendirilmek suretiyle listeler hâlinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilmekte ve Rektörlük Makamının onayı ile öğrenciler çalışmaya başlatılmaktadırlar. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Kısmi Zamanlı Çalışma