Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

MEZUNLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mezunlar Koordinatörlüğü; üniversiteden mezun öğrencilerle iletişimi artırmak, mezunların kendi aralarında ve üniversite ile iletişimini sağlamak, üniversite mezunlarının ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişmesine ve zenginleşmesine yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası platformlarda üniversitenin tanıtımını yapmak, mezunlarımızın birikimlerini, Üniversitenin ve Türkiye’nin teknolojik, sosyal, kültürel gelişimine ve toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek ve mezunlarımıza iş bulmaları konusunda destek olabilecek veri bankası, mezun kılavuzları gibi kaynaklar oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Koordinatörlüğün faaliyet alanları
a) Mezun adres, kurum ve e-posta adreslerini temin ederek iletişim imkanını en üst düzeyde sağlamak,
b) Mezunlar arasındaki iletişimi güçlendirmek,
c) Mezun dernekleri ile işbirliği yapmak,
ç) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve sivil toplum örgütleri ile amaçları ve faaliyet alanları konusunda işbirliği yapmak,
d) Üniversite-sanayi, üniversite-toplum işbirliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
e) Üniversitemiz mezunları ile öğrencileri bir araya getirerek tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak,
f) Mezunların sürekli eğitimine katkı sağlamak,
g) Mezunlar günü düzenlemek,
ğ) Mezunlarımızın yararlanabileceği tesisler, ortamlar, aktiviteler oluşturmak,
h) Mezunlara ve öğrencilere iş olanaklarını duyurmak,
ı) Öğrencilerimize iş ve staj yeri konusunda rehberlik etmek,
i) Öğrencilere kariyer planlaması konusunda danışmanlık yapmak,
j) Öğrenci kulüpleri ile birlikte ortak toplantı, kongre, panel vb. eğitim faaliyetleri yapmak,
k) Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek,
l) Üniversiteyi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Mezunlar Koordinatörlüğü