Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci işlerinde öğrencilerimize, ilk kayıtlanma, kayıt yenileme, notların takibi, katkı payı işlemleri, öğrencilerin askerlik işleri takibi,  öğrencilerimizin talep ettiği belgelerin otomatik üretilmesi gibi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Operasyonel düzeyindeki bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve öğrenci işlerinin yürütülmesinin hızlandırıp kolaylaştırması, üretilen hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı           
Tel     : +90 362 312 19 19  / 7050
Kurupelik Kampüsü / SAMSUN         Faks   : +90 362 457 60 12
55139 Kurupelit / SAMSUN
http://oidb.omu.edu.tr                                        e-posta : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Öğrenci İşleri