Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemizde, öğrencilerin liderlik vasıflarını, kişilerarası sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ders dışı zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş 69 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun gösteri, fotoğraf ve film gösterimi, konser, panel, çalıştay, kongre ve konferans düzenleme, festival ve fuarlarda yer alma, araştırma, inceleme, gözlem gibi kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve teknolojik etkinliklerde bulunarak üniversite yaşamına ve eğitim – öğretime katkı sağlamaktadırlar.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

1

Ağaçlandırma ve Doğal Yaşam Topluluğu

2

Akademik Koordinasyon Topluluğu

3

Arkeoloji Topluluğu

4

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

5

Avcı Wing-Tsun ve Escrima Topluluğu

6

Avrupa Tıp Öğrenci Birliği Topluluğu

7

Bilim ve Toplumsal Araştırmalar Topluluğu

8

Briç Topluluğu

9

Bisiklet Topluluğu

10

Çevre Topluluğu

11

Dağcılık ve Kış Sporları Arama Kurtarma Topluluğu

12

OMÜ Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

13

Düşünce ve Atılım Topluluğu

14

Ekolojik Yaşam Topluluğu

15

Ekonomi ve Kariyer Topluluğu

16

Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu

17

Enerji Bilimleri Topluluğu

18

Etik Öğrenci Topluluğu

19

Felsefe Topluluğu

20

Fransızca Konuşma Topluluğu

21

Gençlik Topluluğu

22

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

23

Gıda Topluluğu

24

Girişimci Gençler Topluluğu

25

Gönüllü Eğitimciler Topluluğu

26

Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Topluluğu

27

Halk Oyunları Topluluğu

28

Halkbilimi Araştırmaları Topluluğu

29

Havacılık Topluluğu

30

Hayvan Dostları Topluluğu

31

Hukuk Topluluğu

32

İEEE Topluluğu

33

İktisat ve Siyaset Topluluğu

34

İlmi ve Fikri Araştırmaları Topluluğu

35

İstatistiksel Araştırmalar Topluluğu

36

Kafkasya Araştırma Topluluğu

37

Karikatür Topluluğu

38

Kitap Topluluğu

39

Kritik Analitik Düşünce Topluluğu

40

Kök Hücre Topluluğu

41

Kuş Gözlem Topluluğu

42

Medeniyet, Kültür, Sanat ve Fikir Topluluğu

43

Modern Müzik Topluluğu

44

Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu

45

Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Topluluğu

46

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu

47

Robot Teknolojileri Topluluğu

48

Rock Topluluğu

49

OMÜ Samsunsporlular Topluluğu

50

Samsun Afrikalı Öğrenciler Topluluğu

51

Sanat Tarihi

52

Satranç Topluluğu

53

Sağlık Topluluğu

54

Siber Güvenlik Topluluğu

55

Sosyal Bilimler ve Kültür Topluluğu

56

Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu

57

Tarih Topluluğu

58

Tiyatro Topluluğu

59

Türk Dünyası Araştırmaları Öğrenci Topluluğu

60

Türk Halk Müziği Topluluğu

61

Türk Sanat Müziği Topluluğu

62

Türk Kızılayı Gönüllüleri Topluluğu

63

Türkçe Topluluğu

64

Ufukötesi Topluluğu

65

Uluslararası İlişkiler Topluluğu

66

Yardımlaşma Bilincini Geliştirme Topluluğu

67

Yaşayan Kütüphaneler Topluluğu (S.H.M.Y.O)

68

Matematik Gönüllüleri Topluluğu (Eğitim Fak.-Matematik Öğt. Böl.)

69

Medya ve İletişim Çalışmaları

70

AFB Spor Topluluğu

71

Sosyoloji

72

Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu

73

Genç Liderler Topluluğu

74

Sanat ve Tasarım Topluluğu

75

Uluslararası Veteriner Öğrencileri Topluluğu

76

Makine ve Teknoloji Topluluğu

77

İnşaat Mühendisliği Topluluğu

78

Halkla İlişkiler Topluluğu

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Öğrenci Toplulukları