Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Sağlık ve Sigorta

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personeli, sağlık sorunları karşısında Bölgemizin en büyük hastaneleri olarak Kurupelit Kampüsü içerisinde hizmet veren ve birçok ilklere imza atan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvurabilmektedirler. Bunun yanında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan Sağlık Ünitesinden de faydalanabilmektedirler.

Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmayıp bunların sağlık giderleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47. maddeleri kapsamında Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerden gelen öğrenciler sosyal güvenceleri olduğuna dair yazı ile başvurdukları takdirde kendi sosyal güvencelerinden yararlanabilmektedirler.

Yukarıdaki kapsam dışında kalan öğrenciler ise 5510 sayılı Kanun'un 82. maddesi kapsamında prim ödemek koşulu ile sosyal güvenceden yararlanma hakkı elde etmektedirler.

Değişim öğrencilerine, Türkiye’ye gelmeden önce, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Sağlık ve Sigorta