Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Üniversitemiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 1975 yılında Samsun’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite ismini Atatürk’ün,     19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarihten almıştır. OMÜ 40.000’nin üzerinde öğrencisi ve 2000’nin üzerinde akademik personeli ile öğretim üyesi sayısı ve niteliği, alt yapı imkânları ve birikimi bakımından Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Barınma, ulaşım, spor,  çeşitli kültürel ve sosyal imkânları ileri düzeydedir. Ender bulunur bir doğal çevreye ve deniz-orman birlikteliğine sahip olan üniversitemiz, hem çalışanlarımıza hem de öğrencilerimize mutlu, keyifli ve üretken bir yaşam sunmaktadır.

Üniversitemiz; Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İlahiyat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Veteriner, Turizm, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve Ziraat olmak üzere toplam 16 fakülte, 1 konservatuar (19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı), 3 yüksekokul (Samsun Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu), 2 yıllık eğitim-öğretim veren 11 Meslek Yüksekokulu (Adalet, Alaçam, Bafra, Çarşamba Ticaret Borsası, Havza, Kavak, Sağlık Hizmetleri, Samsun, Terme, Vezirköprü ve Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu) ve 5 Enstitü (Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Hızla küreselleşen dünyada gelişmek ve uluslararası platformda söz sahibi olmak için ulusal sınırlarının dışına çıkabilmenin ve eğitimde küresel rekabete uygun bilgi, teknoloji, iletişim ve insangücünü sağlayabilmenin öneminin farkında olan üniversitemiz; uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemekte; öğrencilerine uluslararası bir kariyer kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmeye büyük önem vermektedir. Ayrıca öğrencileri ile personelinin uluslararası kültürleri ve eğitim ortamlarını tanımalarını, uluslararası deneyim kazanmalarını ve uluslararası etkileşimin ve iletişimin üst düzeyde olduğu bir kampus alanı oluşturmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz için eğitimde kalite güvencesinin ve sürdürülebilir gelişme anlayışının yerleştirilmesinde  Bologna Süreci’nin kazandırdığı ivmenin önemi büyüktür. Bologna Süreci, Avrupa Ülkeleri arasında kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir.  Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir.

Bologna Süreci kapsamında üniversitemiz, eğitim ve araştırmanın kalitesini yükseltmek ve uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla programlarını, müfredatlarını ve derslerini geliştirmek için gereken çalışmaları sürdürmekte, bir yandan da öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Üniversitemiz, Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programları ile her sene artan sayıda öğrencisini yurt dışındaki üniversitelere eğitim almak üzere gönderirken, bu kurumlardan gelen öğrencilere de evsahipliği yapmaktadır.

Hareketlilik Programları dışında akademik işbirliği protokolleri ile de her sene dünyanın pek çok üniversitesiyle uluslararası işbirliği yapma imkânları sağlanmaktadır. Üniversitemizin bugün yirmi üç Avrupa ülkesi ile 160 Erasmus ve otuz altı ülke ile de Mevlana anlaşması bulunmaktadır.

Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin her sene artan sayısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temel hedeflerinden biri olan uluslararası niteliklere sahip kampus ortamı oluşturma düşüncesinin önemli bir göstergedir. Üniversitemiz 60 dan fazla ülkeden Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversitelerinden biri konumundadır.

Uluslararası öğrencilerin Ondokuz Mayıs Üniversitesine başvurularını kolaylaştırmak ve bir standart getirebilmek amacıyla Üniversitemiz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2011-2012 Akademik yılından itibaren OMÜ-YÖS’ü (Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı’nı) gerçekleştirmeye başlamıştır. Adayların bu sınava kolay katılabilmeleri amacıyla,25'i aşkın ülkede gerçekleştirilmektedir. OMÜ-YÖS Sınavı Türkiye’de vakıf ve devlet olmak üzere çoğu üniversiteler tarafından geçerli sayılmaktadır.

Neden OMÜ?

    • Sorgulayan ve çözümleyen öğrenciler yetiştiriyor.

    • Gelişen teknolojileri kullanıyor.

    • Öncü ve yenilikçi kalite anlayışıyla; bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunuyor.

    • Öğrenci sayısı başına düşen öğretim üyesi Türkiye ortalamasının üzerindedir.

    • Kültürel ve sosyal yaşama önem veriyor.

    • Sürekli kendini yeniliyor ve öğrencisini dinliyor.

    • Uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi