Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

YÖNETİM

Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

 

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

Rektör

e-posta : rektor@omu.edu.tr

Tel       : 0362 457 58 70-78

Fax      : 0362 457 60 25

Dahili  : 0362 312 19 19 - 7000

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Mehmet KURAN
 Rektör Yardımcısı

 e-posta: mkuran@omu.edu.tr

Tel : 0362 457 57 91

Fax: 0362 457 60 91

Dahili: 0362 312 19 19 - 7002

 

 

 Prof. Dr. Vedat CEYHAN
 Rektör Yardımcısı

 e-posta: vceyhan@omu.edu.tr

Tel : 0362 457 57 92 

Fax: 0362 457 60 91        

Dahili: 0362 312 19 19 - 7003

 

 

 Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz
 Rektör Yardımcısı

 e-posta: macengiz@omu.edu.tr

 

Fax: 0362 457 60 91        

Dahili: 0362 312 19 19 - 7004

 

 

 

 

 

 Doç. Dr. Menderes KABADAYI
 Genel Sekreter

 e-posta: genelsekreterlik@omu.edu.tr

Tel 0362 312 19 19 - 7010

Fax: 0362 457 60 91        

 

  

 
 
 
 

                                                                

 

    

 

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Yönetim