Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ201 Müziksel İşitme Okuma Yazma-III 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz

Önerilen Diğer Hususlar

Düzeyine uygun, okuma, yazma, yaratma, ve forma ilişkin bilgi ve becerileri, müzik öğretmenliğine uygun kullanma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A [2] M.SUN “Solfej I-II” [3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure” [4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica” [5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix” [6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı” [7] G.DANDELOT “Manuel Pratique” [8] C.JOLLET “Livre de Melodies Ek Kaynaklar [1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”, [2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej” [3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales” [4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees” [5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales” [6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix” [7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales” [8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J [9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”, [10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR “Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”, [11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk” [12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları” [13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Basit, bileşik ve aksak ölçüler. Modal ve tonal ezgi okuma, yazma ve yaratma, dört sesli akor ve çevirimleri, akor yürüyüşleri. Majör, minör tonlarda yan derecelerin kullanımı. İki sesli dikte ve akor dikte çalışmaları, Form analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 1
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 1
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Si bemol majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
2 Sol minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
3 Birim vuruşu “sekizlik” olan iki ve üç zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4 La majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
5 Birim vuruşu “sekizlik” olan dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6 Fa diyez minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
7 Müzikteki artikülasyon terimleri anlatılır.
8 Mi bemol majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
9 Üçlü akorların kullanımına yönelik uygulamalar yapılır.
10 Ara sınav.
11 Birim vuruşu “ikilik” olan iki ve üç zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
12 Birim vuruşu “ikilik” olan dört zamanlı ölçüde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
13 Do minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359600 Üç diyez ve üç bemol alan majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.
2 1355582 Birim vuruşu “sekizlik” olan iki, üç ve dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
3 1367069 Müzikteki artikülasyon terimlerini adlandırabilecektir.
4 1386630 Birim vuruşu “ikilik” olan iki, üç ve dört zamanlı ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 5 4 5 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek