Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ207 Bireysel Ses Eğitimi-III 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye doğru ve düzgün bir şekilde konuşup şarkı söyleme becerisi geliştirerek yaşam boyu kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Cüneyt ALANBAY, Öğr.Gör.Ayşegül KELEŞLER GÜMÜŞ, Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Ankara 1997 Gülşen Şimşek Şan İçin Piyano Eşlikli Albüm.Geliştirilmiş CD’li 2.Baskı 2007 Saip Egüz Piyano Eşlikli Halk Türküleri I-II Şan İçin Piyano Eşlikli Şarkılar 1. Keriman Davran – Ferda Gürgen Öztürk Erdal Tuğcular Şan için Piyano Eşlikli Türküler (Turkish Folk Songs for Voice and Piano) EK KAYNAKLAR: Arie Antiche Albüm 1-2 Concone 1 Vaccaj

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci yılda öğrenilen doğru ses üretme,kullanma ve konuşmaya yönelik davranışları,ulusal ve evrensel ses eğitimine ilişkin eserlerde uygulayarak repertuar geliştirme.Sesi güçlendirmeye ve ses sınırlarını geliştirmeye yönelik ses alıştırmaları ve ses etüdleri çalışmaları.Doğru ve düzgün konuşabilmesine yönelik çeşitli teknik çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları. http://www.muzikkitaplari.com/piyano-eslikli-halk-turkuleri-i-ii?author_id=342
http://www.muzikkitaplari.com/cocuklarimiza-yeni-sarkilar?author_id=342
https://www.dr.com.tr/Kitap/San-Icin-Temel-Bilgiler-ve-Ses-Egzersizleri/Asena-Gozen-Baltacioglu/Sanat-Tasarim/Muzik/urunno=0000000547872
2 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları. ses egzersizleri metodu.rar
3 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları ve konuşma üzerine teknik çalışmalar. ses egzersizleri metodu.rar
4 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları ve konuşma üzerine teknik çalışmalar,Bireye uygun parça seçimi. http://www.muzikkitaplari.com/piyano-eslikli-okul-sarkilari-i?author_id=342
https://www.pandora.com.tr/kitap/san-icin-piyano-eslikli-ozgun-sarkilar-2/722185
5 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları,seçilen parçaların çalıştırılması. digital-booklet-vocal-warm-ups.pdf
6 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları,seçilen parçaların çalıştırılması. https://www.youtube.com/watch?v=ppFQ_El_Kn4
Legato ve Staccato Alıştırmaları.pdf
7 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları,seçilen parçaların çalıştırılması.
8 Sesi güçlendirmeye yönelik konuşma ve ses alıştırmaları,ulusal ve evrensel parçalar üzerinde çalışmalar.Ara sınav için parçaların gözden geçirilmesi. ses,nefes,konuşma ve beden ilişkisi Y.L Tezi Bilkent.pdf
9 Sesi güçlendirmeye yönelik konuşma ve ses alıştırmaları,ulusal ve evrensel parçalar üzerinde çalışmalar.
10 Ara Sınav
11 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları,seçilen ulusal ve evrensel parçalar üzerinde çalışmalar. Aman Avcı.pdf
Palandöken.pdf
Deniz Üstü Köpürür.pdf
Güzel Mayıs 1.pdf
https://www.pegem.net/kitabevi/191678-San-icin-Piyano-Eslikli-Album-CD-li-kitabi.aspx
12 Öğrencinin ses özelliğine uygun ses alıştırmaları,seçilen ulusal ve evrensel parçalar üzerinde çalışmalar,dönem sonu sınavı için parça seçimi. Ninni.pdf
13 Öğrenciye uygun çeşitli ses egzersizleri ve dönem sonu sınavı için seçilen parçaların çalıştırılması.
14 Öğrenciye uygun çeşitli ses egzersizleri ve dönem sonu sınavı için seçilen parçaların çalıştırılması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1370660 Sesini ulusal ve evrensel ezgilerle kullanabilecek.
2 1388561 Sesine uygun çeşitli parçalar seslendirip yorumlayabilecek.
3 1374662 Çeşitli zorluklardaki alıştırmalarla ses egzersizleri yapabilecek.
4 1353873 Doğru ve düzgün konuşma teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 3 4
4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek