Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ215 Okul Çalgıları-III (Gitar-Bağlama-Blokflüt) 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders ile okul çalgılarının müzik eğitiminde kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Ömer KANCA, Öğr. Gör. Hüsamettin Özgür AKKOR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TRT Türk Halk Müziği Arşivi Nota Örnekleri Sadettin ÜNAL – Blokfülüt Çalıyorum – 1 Sadettin ÜNAL – Blokfülüt Çalıyorum – 2 Sadık YÖNDEM- Gitar-1

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul çalgılarını çalma ve okul şarkılarına eşlik uygulamarının gerçekleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
29 Bireysel Çalışma 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalgının genel yapısının tanıtılması ve müziğinden örnekler dinletilmesi. Gitar Eşliklendirme Do majör.pdf
2 Doğru tutuş ve duruş konumunun gösterilmesi Gitar Eşliklendirme Amin.pdf
3 Çalgıyı çalmaya yönelik temel alıştırmalar yapılması. Gitar Eşliklendirme G Majör.pdf
4 Çalgıyı çalmaya yönelik temel alıştırmalar yapılması. Gitar Eşliklendirme Emin.pdf
5 Bir oktavdaki bütün seslerin basılışının gösterilmesi. Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj.pdf
Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj 1. Eslik.pdf
Gitar_Eslik_Calismalari_C_Maj 2. Eşlik.pdf
6 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinin çalışılması. Postacı Eşlik Varyasyonları.pdf
Karga ile Tilki Eslikler.pdf
7 Çalışma yöntemlerinin tartışılması.
8 Çalgının eşlik amaçlı kullanımına yönelik alıştırmaların yapılması. Arkadaşlık Eşlikler.mscz
9 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması. Buelbuel_Ne_Guezel_Kuş varyasyonlar.mscz
10 Ara sınav.
11 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerine eşlik yöntemlerinin çalıştırılması. Emanetine_Sahibim_Atam.mscz
12 İki oktav içindeki bütün seslerin kullanımının gösterilmesi. Değirmen Eşlikler.mscz
13 Çalgı ile şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinin çalışılması. Yaşasın_Okulumuz Akor.mscz
Yaşasın_Okulumuz Akor 2.mscz
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması. Kuş_Sesleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459179 Öğrenci okul çalgısının özelliklerini tanır.
2 1459178 Öğrenci okul çalgısıyla eğitim müziği çalar.
3 1459177 Öğrenci okul çalgısıyla eğitim müziğine eşlik eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek