Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrenme- Öğretme sürecinin nasıl yürütüleceğini bilen, Öğretim strateji, model, yöntem ve tekniklerini öğrenme ve uygulama aşamalarını gerçekleştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökalp, M. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi.2. Baskı Ankara: KPSS kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel öğretim ilkeleri Öğretim stratejileri Öğrenme- öğretme modelleri Öğretim yöntemleri Öğretim teknikleri, Düşünme becerileri İletişim ve Öğrenme süreci

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 18 18
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Öğretim Davranış Yaşantı Program Formal Eğitim İnformal Eğitim Örgün Eğitim Yaygın Eğitim Müfredat Programı Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı yok yok 1. Hafta.docx
ÖİY 1.üNİTE vİDEO.mp4
ÖİY 2. ÜNİTE VİDEO.mp4
ÖİY 3. Ünite Video.mp4
ÖİY Ünite 4.mp4
avys/gokalpm/2654-54314
Ünite 5.mp4
Ünite 6.mp4
2. Hafta.docx
3. Hafta.docx
4. Hafta.docx
5. Hafta.docx
6. Hafta.docx
7. Hafta.docx
8. Hafta.docx
9. Hafta.docx
10. Hafta.docx
11. Hafta.docx
12. Hafta.docx
13. Hafta.docx
2 GENEL ÖĞRETIM İLKELERI ÖĞRETİMDE PLANLAMA yok yok
3 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE MODELLERİ STRATEJİLER 1. Sunuş Stratejisi 2. Buluş Stratejisi 3. Araştırma İnceleme Stratejisi yok yok
4 Öğrenme- Öğretme Modelleri (Yaklaşımları) yok yok
5 Çoklu Zekâya Dayalı Öğrenme - Çoklu Zekâ Kuramı Dunn’ın Öğrenme Stili Glaser’in Temel Öğrenme Modeli Gregorc Kaynaştırma Modeli Öğretim Etkinlikleri Modeli Gestalt Kuramı yok yok
6 ÖĞRETIM YÖNTEMLERI yok yok
7 Öğretim Teknikleri yok yok
8 Öğretim teknıkleri yok yok
9 Öğretim Teknikleri yok yok
10 Öğretim Teknikleri yok yok
11 Öğretim Teknikleri yok yok
12 DÜŞÜNME BİÇİMLERİ (BECERİLERİ) yok yok
13 ÖĞRETİM ARAÇ - GEREÇLERİNİN SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI yok yok
14 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1602077 Eğitim ile ilgili temel kavramları tanır
2 1602078 Öğretimin temel ilkelerini bilir
3 1602079 Öğretim stratejilerinin nasıl kullanılacağı hakkında karar verir
4 1602080 Öğrenme- öğretme modellerini analiz eder
5 1602081 Öğretimde kullanılacak yöntemleri tanır
6 1602082 Öğretimde kullanılacak tekniklerin nasıl uygulanacağını analiz eder
7 1602083 Öğretimde kullanılacak araç gereçlerin kullanma aşamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
5 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
6 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
7 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek