Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ210 Koro-III 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Gevşeme hareketleri, ses solunum ve dil konuşma alıştırmalarını eser seslendirmeye hazırlık olarak doğru uygulayabilmek ve kazanılan birlikte şarkı söyleme becerisini uygulayabilmek. Müzik dağarcıklarını zenginleştirmek, birlikte koro eserlerini doğru seslendirmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr Gör Ayşegül Keleşler Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suna ÇEVİK. Koro Albümü Suna ÇEVİK. Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. Saip EGÜZ. Koro Yönetimi. Salih AYDOĞAN Koro Şarkılar ve Türküleri (Okul Koroları İçin) Çeşitli Koro Düzenlemeleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Solunumu güçlendirmeye yönelik çalışmalar, (birlikte soluk alıp verme, uzun soluklu, kesik kesik, soluk dinamiklerine dayalı alıştırmalar) , Ses- soluk bağlantısını güçlendirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. Seslendirilen eserlerde yapılan cümlelemelerde ses-soluk-söz bağlantısını kurma. Eserlerin seslendirilmesinde ses grupları arasındaki denge ve bütünlüğün sağlanmasına yönelik çalışmalar. Sınıf düzeyine uygun eserleri, içerdiği müzikal dinamik özelliklerine dikkat ederek seslendirme ve yorumlama. Koro eğitiminde kazandırılan teknik ve müzikal birikimi sergilemek üzere konser programı hazırlama ve sunma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
8 Rehberli Problem Çözümü 16 3 48
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koroda ses eğitimi uygulamaları Koroda Ses Açma ve Isınma.pdf
2 Ses üretme ve yayma çalışmaları SES EGiTiMİNDE REGİSTER KAVRAMI VE SES TÜRLERİ.pdf
KORO archive.zip
3 Dil ve konuşma çalışmaları SES EGZERSİZLERİ (1).docx
4 Koro yönetimi ve teknikleri
5 Koro yönetim tekniklerinin uygulanmasında temel davranışlar Gohl - Yesterday.pdf
6 Ölçü vuruş teknikleri Örnek kalıplar üzerinde uygulama çalışmaları
7 Basit, bileşik, karma ölçülerde vuruş teknikleri Mohevis Kalo.pdf
Bahcalarda Mor Meni.pdf
Çanakkale Türküsü M.Sun.pdf
Ağıt M.Sun.pdf
8 Dönemlere göre stiller ve yorum özellikleri https://www.youtube.com/watch?v=J34WbaqXEmQ
https://www.youtube.com/watch?v=_j13d5eFgQk&list=PLeFZervNjweUzALfGoYOlvHhrCjvS7H7n
9 Rönesans,barok,klasik dönem
10 Ara sınav Yeni belge 2020-01-15 02.02.01_20200115020227.pdf
SES EGZERSİZLERİ.docx
Sweet and Low.pdf
Béla Bartók - Bánat.pdf
Silent Devotion.pdf
SCAN0216.pdf
SCAN0213.pdf
SCAN0211.pdf
11 Türkiyede uluslar arası müzik sanatına genel bakış
12 Yapıt seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ilkeler
13 performans değerlendirmesi
14 Halk müziği,caz müziği, pop müzik https://www.youtube.com/watch?v=XxGxazacDSE
https://www.youtube.com/watch?v=NYz7nWbfNck
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374679 Konser hazırlar ve provalar yapar.
2 1365522 Bir vokal toplulukta doğru sesi kullanma becerisini gösterir
3 1371358 Türk geleneksel ve dünya edebiyatından eserleri seslendirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 4
2 3 3 4 4 4 3 4
3 3 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek