Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Ölçme ve Değerlendirme 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste öğretmen adayları öğretmenlik kariyerlerinde kullanacakları eğitimde ölçme ve değerlendirme metodlarını, kendi alanlarıyla alakalı öğrenim çıktılarının belirlenmesi, bunlara uygun ölçme araçlarının gelişritirilmesi ve elde edilen sonuçların istatistik ile değerlendirilmesini öğrenecekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bayram Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçmenin Temel Kavramları, Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler, Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi, Ölçme araçlarının sınıflandırılması, Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar, Kısa yanıtlı sınavlar, Doğru-Yanlış Testler, Çoktan seçmeli testler, Ödev ve projeler, Madde ve test istatistikleri, Test geliştirme, Değerlendirme ve not verme, Temel istatistiki işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 85 1
40 Proje Hazırlama 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 5 5
17 Alan Çalışması 1 5 5
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma
2 Ölçmenin Temel Kavramları,
3 Değerlendirme ve not verme
4 Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler
5 Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi
6 Ölçme araçlarının sınıflandırılması
7 Test geliştirme
8 Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar
9 Kısa yanıtlı sınavlar
10 Ara Sınav
11 Doğru-Yanlış Tesler, Çoktan seçmeli testler
12 Ödev ve projeler
13 Madde ve test istatistikleri, Temel istatistiki işlemler
14 Final Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53013 1376500 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin tanımlar
53014 1388051 Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme çeşitlerine kendi alanıyla alakalı örnekler verir.
53015 1383401 Eğitimde yapılan ölçmeye karışan hatanın tanımını ve türlerini verir.
53016 1377571 Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğini ve geçerliğini tanımlar ve çeşitlerini verir.
53017 1392022 Eğitimde kullanılan testlerin çeşitlerini ve özelliklerini verir.
60361 1379001 Öğrenim çıktılarının çeşitlerini ve özelliklerini verir.
60362 1402500 Alanında Milli Eğitim Bakanlığının kazanımlarına uygun öğrenim çıktılarını belirleyerek öğrenci davranışlarını yazar.
60363 1406974 Öğrenim çıktılarına uygun sorular hazırlar.
60364 1382892 Alanında test geliştirir, uygular ve güvenirliğini ve geçerliğini hesaplar.
60365 1394172 Ölçme sonuçları üzerinde temel istatistikleri ve bunların yorumlanmasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
53013 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2
53014 1 1 2 3 2 3 2 1 4 2 3 4 1 2 3 2 4 3 2
53015 1 3 4 4 1 3 2 4 1 2 2 4 1 2 3 2 1 3 2
53016 1 3 2 1 3 2 1 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1
53017 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3
60361 2 1 2 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 1 3 2 1 3 1
60362 3 4 3 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4
60363 2 4 2