Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğretim teknolojilerindeki gelişimleri kavrayabilme, Müzik Öğretim teknolojileri ile iletişim süreci ilişkisini kavrayabilme, Müzik Öğretim teknolojileri ile program ilişkilerini kavrayabilme, Araç gereçlerin öğretimdeki yerini kavrayabilme, Tasarım, öğe ve ilişkisini bilebilme, Öğretmenin sık kullanacağı materyalleri hazırlayabilme, Bilgisayar destekli öğretim ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Bahar Güdek

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders başlı başına uygulama gerektiren bir ders olduğu için öncelikle konular teorik olarak öğrenilir, elektronik ortamda ya da somut, nesnel olarak bir materyal tasarlamak gerekmektedir. Haftalık olarak sunulmuş dokümanlar okunarak ve ödevler yönergeler doğrultusunda yapılarak dersi tamamlanır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Günay,E, Özdemir, M.A. (2006). Müzik Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı, Bağlam Yayıncılık, İstanbul [2] Yiğit, N., Alev N., Özmen, H., Altun T., Akyıldız S. (2009) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Trabzon: Akademi Kitabevi [1] Demirel, Ö. , Seferoğlu, S. , Yağcı, E. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Pegema Yayıncılı,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler) , eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 14 6 84
12 Takım/Grup Çalışması 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Teknolojisi ile ilgili temel kavramların açıklanması. Müzik Öğretim Teknolojisi. Müzik Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirmenin Dayandığı Temeller.
2 Müzik Öğretiminde Program. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
3 Müzik Öğretimi ve İletişim.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
4 Edgar DALE, Yaşantı Konisi ve Müzik Öğretimi.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
5 Öğretmen Sınıfta Ne Yapar? Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
6 Araç, Gereç ve Avandanlık, Öğretim Materyalleri Üretiminde Aşamalar.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
7 Öğretim Materyalleri Hazırlamada Bazı İlkeler. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
8 Bir Öğretim Materyalinin Etkinlik Süreci İçinde Analitik Yolla Düşünülmesi. Müzik Öğretim Materyalleri.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
9 Müzik Öğretiminde Materyal Olarak Çalgı ve Ses.Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
10 Ara sınav
11 Müzik Öğretim Süreçlerinde Bulunulması Gereken Müziksel Davranış Alanları ile Müziksel Davranış Çeşit ve Biçimlerine İlişkin Sıralamalar ve Dakikalandırılmış Ders Planı.
12 Ders Kitabı ve Yardımcı Kitaplar, Metronom, MP3 Çalar, Akort Araçları, Konser Afiş- Konser Programı Hazırlamak, Fonomimi.
13 Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.
14 Diğer Müzik Öğretim Materyalleri, Bilgisayar ve Müzik Öğretiminde Kullanılışı. Oluşturulan Grubun, verilen müzik öğretimi konusunu, geliştirmiş oldukları materyallerle beraber sunmaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363261 Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
2 1371027 İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önemini açıklar.
3 1358888 Müzik eğitimi konularında özgün materyaller tasarlama ve geliştirme becerisi kazanır.
4 1381165 Geliştirdiği materyalleri öğreteceği derslerde nerede ve nasıl kullanacağı konusunda bilgi ve beceri kazanır.
5 1468498 Bilgisayar müzik yazılımlarını tanıyıp ve yazılımlarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4
2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 2 3 2 4 5 3 5
3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3
4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 5 3 3
5 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek