Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ304 Piyano-VI 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Piyano çalma becerisini geliştirmek, piyano literatürünü tanıyarak, çeşitli düzeylerde eserler çalmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla Bulut, Prof. Dr. Ferit Bulut, Prof. Gülşen Annagiyeva, Prof. Olga Hasanoğlu, Doç.Dr. Bahar GÜDEK, Öğr.Gör. Aynur ÖZGÜR, Öğr.Gör. Pınar Beşevli SOLMAZ, Öğr.Gör. Fulya AÇIKSÖZ, Öğr.Gör. Valeriya ÖZKAN, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Çeşitli müzik dönemlerine ait en az 7 parça ve etüdün icrası, en az bir tonda dizi ve kadans çalma. (Dersler bireysel olarak yapılır. Her öğrencinin teknik ve repertuvar düzeyi, program düzeyinin aşağısında olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından saptanır. Öğrencinin öğrenme yeterliliği, öğretim elemanının belirlediği program üzerinden değerlendirilir.)

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] C. Czerny Op: 299, Op: 849 [2] Bach, Piccoli Preludi e Fughette, [3] Bach, Invenzioni a due Voci. [4] Sonatina Albüm, A Collection of Favorite Sonatinas, Rondos and Pieces for the Piano. (G. Schirmer, Inc.) [5] Mozart, Haydn, Beethoven Sonatlar. [6] R. Schumann, Album für die Jugend [7] E. Tuğcular, Türkünün Rengi. İlave Kaynaklar: [1] G. Çimen ve N. Ercan. Piyano Albümü. [2] Sonatinen Album, (Edition Peters). [3] B.Tecimer Kasap, En Güzel Piyano Sonatinleri. [4] A. A. Saygun, İncinin Kitabı. [5] Mendelssohn, Lieder ohne Worte. [6] S. Egüz, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları. [7] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Marşlar. [8] S. Bilgin, Piyano Eşlikli Okul Şarkıları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Dizi, kadans ve arpej çalışmaları, çift ses çalışmaları (üçlü, altılı vb). Değişik teknikleri içeren düzeye uygun etütleri orijinal tempolarına yakın olarak çalma. Barok eserleri, sonat formunun tanıtımı, kolay sonatlarla çalışmalar. Farklı dönemlere ait eserleri biçimsel analizlerini yaparak çalışma ve seslendirme. Okul müziği eşlikleri. Okul müziği eşlikleri ve başta İstiklal Marşı olmak üzere marş eşlikleri çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Si majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
2 Sol diyez minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
3 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
4 Barok ve klasik dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi.
5 Romantik ya da çağdaş dönemlere ait düzeyine uygun eserlerin seçimi ve deşifresi.
6 Başta İstiklal Marşı olmak üzere, okul müziği ve marş eşliklerinin çalışılması.
7 Seçilen eserlerin motif ve cümlelerini belirterek seslendirilmesi.
8 Çalışılan eserlerin ve etüdün istenen hız-gürlük ve gerekli yerlerde pedal kullanımıyla ifadelendirilmesi.
9 Çalışılan eserlerin ait olduğu dönemin müzikal karakterine uygun biçimde seslendirilmesi.
10 Ara sınav.
11 Re bemol majör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
12 Si bemol minör gamının öğretilmesi ve bu tonda teknik çalışmalar.
13 İşlenen tonlarda, düzeye uygun etüt ve eser çalışmaları.
14 Dönem içinde yapılan çalışmaların genel tekrarı.
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372227 Romantik ve çağdaş döneme ait düzeyine uygun örnek eserler çalar.
2 1347957 Barok döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.
3 1358694 Değişik dönemlerdeki eserlerin özelliklerini tanır.
4 1388700 Piyanoda kadans, dizi, arpej ve pedal gibi teknik becerilerini geliştirir.
5 1371172 Klasik döneme ait, düzeyine uygun örnek eserler çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
5 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek