Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ411 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, müzik öğretim yöntemlerini kapsayan ilk, orta ve lise müzik öğretimine yönelik sınıf içi uygulamalı etkinlikler yaparak öğretmen adaylarının müzik öğretim yöntemlerini uygulamaya aktarma becerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Uçan - Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler, Evrensel Müzikevi, Ankara, 2005 Süleyman Tarman - Müzik Eğitiminin Temelleri, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2006 ALİ Uçan, GÖKAY Yıldız, ERTUĞRUL Bayraktar, İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik öğretim yöntemlerini kapsayan ilk, orta ve lise müzik öğretimine yönelik sınıf içi etkinlikleri planlama ve uygulama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarının incelenmesi ÖÖYII_ 1-2.Hafta_ Asenkron.mp4
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
2 İlköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarının incelenmesi ÖÖYII_ 1-2.Hafta_ Asenkron.mp4
http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
3 Müzik öğretim ve çalışma planları (Yıllık ve dönemlik planlar) http://sinifdefterim.com/yeni-yillik-planlar-6-muzik
https://drive.google.com/file/d/17rLQ95r8tFOJTiu5WhfZrKec-hKXkiON/view?usp=sharing
ÖÖYII_ 3.Hafta_ Asenkron.mp4
4 Müzik öğretim ve çalışma planları (Ünite ve günlük planlar) ÖÖYII_ 4.Hafta_ Asenkron.mp4
5 İlk ve orta öğretim müzik ders kitaplarının incelenmesi https://www.mebders.com/dosya/6233-2019-2020-yili-7sinif-muzik-ders-kitabi-meb-pdf-indir
ÖÖYII_ 5-6.Hafta_ Asenkron.mp4
6 İlk ve orta öğretim müzik ders kitaplarının incelenmesi ÖÖYII_ 5-6.Hafta_ Asenkron.mp4
7 İlk ve orta öğretim müzik ders kitaplarının incelenmesi ÖÖYII_ 7-8.Hafta_ Asenkron.mp4
8 İlk ve orta öğretim müzik ders kitaplarının incelenmesi ÖÖYII_ 7-8.Hafta_ Asenkron.mp4
9 Planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri-bireysel ve toplu çalışmalar ÖÖYII_ 9-10.Hafta_ Asenkron.mp4
10 Planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri-bireysel ve toplu çalışmalar ÖÖYII_ 9-10.Hafta_ Asenkron.mp4
11 Planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri-bireysel ve toplu çalışmalar ÖÖYII_ 11-12.Hafta_ Asenkron.mp4
12 Planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri-bireysel ve toplu çalışmalar ÖÖYII_ 11-12.Hafta_ Asenkron.mp4
13 Müzik çalışmalarını ve etkinliklerini dinleme-izleme-eleştirme, müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme ÖÖYII_ 13-14.Hafta_ Asenkron.mp4
14 Müzik çalışmalarını ve etkinliklerini dinleme-izleme-eleştirme, müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme ÖÖYII_ 13-14.Hafta_ Asenkron.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374903 Müzik derslerini planlama konusunda bilgi ve beceri sahibi olur
2 1370070 Sınıf içinde uygulanabilecek müzik etkinlikleri tasarlayabilir
3 1361417 Müzik eğitiminde uygun ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerileri kazanır
4 1470531 İlk ve orta öğretimdeki müzik ders kitapları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 3 3 4 2 5
2 4 5 3 4 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5
3 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5
4 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek