Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ413 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Devrim Öztürk, Öğr. Gör. Hüsamettin Özgür Akkor

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topluma hizmet uygulamaları yönergesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal sorunlara duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamayı, işbirliği ve iletişim halinde toplumsal sorunların çözümüne yönelik proje ve etkinlik planları hazırlama, uygulama ve sonuçlarını sunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Topluma hizmet uygulama dersinin kapsamının açıklanması THU Omu.pdf
THU 1. Hafta.mp4
2 Öğrencilerin sosyal sorumluluk alacakları ve etkinlik yapaacakları kurumların belirlenmesi thu.pdf
THU 2. Hafta.mp4
3 Çalışma takviminin çıkarılması Topluma hizmt uygulamaları çalıştayı.pdf
THU 3. Hafta.mp4
4 Proje önerierinin incelenmesi Proje Planı.doc
THU 4. Hafta.mp4
5 Etkinlik dosyalarının oluşturulması Seçki Kontrol Listesi.docx
THU 5. Hafta.mp4
6 Oluşturulan dosyaların incelenmesi Bireysel rapor.docx
THU 6. Hafta.mp4
7 Eğitim çalışmaları Grup Raporu.docx
THU 7. Hafta.mp4
8 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi Etkinlik Raporu.docx
THU 8. Hafta .mp4
9 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://educ.tedu.edu.tr/tr/educ/gundem/haberler/edu-401-topluma-hizmet-uygulamalari-dersi-projeleri-0
THU 9. Hafta .mp4
10 Ara sınav ( Etkinlik dosyalarının değerlendirilmesi ) THU - 10. Hafta.mp4
11 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://www.youtube.com/watch?v=joT24KQFEtA
THU 11. Hafta.mp4
12 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://slideplayer.biz.tr/slide/2809767/
THU 12. Hafta.mp4
13 Etkinliklere ilişkin dönütlerin değerlendirilmesi https://www.youtube.com/watch?v=hFll6yNKMVw
THU 13. Hafta.mp4
14 Genel değerlendirme https://slideplayer.biz.tr/slide/2450073/
THU 14. Hafta.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400738 Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlar.
2 1378355 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 2 3 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3
2 4 3 1 2 3 1 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek