Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ402 Koro ve Yönetimi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Dönem ve stil özellikleri farklı koro dağarcığını oluşturabilme, koro yönetim ve teknikleri konusunda yeterli beceriyi elde etme, çocuk ve gençlik korolarını yapılandırabilme ve onlara dağarcık oluşturmada yeterli bilgi donanımına sahip olabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZCAN COŞKUNSOY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇEVİK. S., Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri. EGÜZ. S., Koro Yönetimi. Lamb. G,. Koral Teknikler Kaplan, A., Koro Yönetimi McElheran, B., Başlangıç ve Profesyonel Yönetim Tekniği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli çağ ve üsluplardan seçilmiş tek ve çok sesli şarkılar , kanonlar , türküler ve okul müziği ile koro literatürü ve koro yönetim yöntem ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Koronun yapılandırılması.Koro seslerinin sınıflandırılması,sayısal dengenin kurulması. Koro dizilim ve balans.docx
2 Koroda ses eğitimi ve bu konuyla ilgili temel davranışlar. egzersizler 1.docx
3 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. egzersiz 2 ses nefes.docx
4 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. ses organ yapısı 3.docx
5 Koro şefi duruşu, beden tanıma, duruş, koro şefi duruş.docx
6 Koro şefi duruşu, kol ve gövde durumu, sağ el atım egzersizi VURUŞLAR I.docx
7 Sağ el atım vuruşu, baş ve beden duruşu pratiği, ses egzersizi ve nefes egzersizi yaptırma VURUŞLAR I.docx
Ekran Alıntısı 2.PNG
KORİST-ŞEF DURUŞ.PNG
ses egzersizleri.docx
8 Sağ el atım, baş gövde ayaklar, beden hakimiyeti, 2/4 lük vuruş ile ses egzersizi yaptırma, nefes çalışması yaptırma VURUŞLAR I.docx
egzersiz 2 ses nefes.docx
9 ARA SINAV
10 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin sözlerinin çalışılması. sağ el 2/4, 3/4 vuruş, sol el egzersizleri egzersiz 2 ses nefes.docx
VURUŞLAR I.docx
SES NEFES EGZERSİZ.docx
NEFES VE ARTİKÜLASYON.docx
11 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin çalışılması, sağ el 2/4, 3/4, 4/4 vuruş, sol el hakimiyeti VURUŞLAR I.docx
VURUŞLAR II.docx
SES NEFES EGZERSİZ.docx
NEFES VE ARTİKÜLASYON.docx
egzersiz 2 ses nefes.docx
12 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserlerinin eksiklerinin giderilmesi ,uygun teknik ve nüanslarla çalışılması. 6/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, 12/8 vuruş VURUŞLAR III.PNG
SES NEFES EGZERSİZ.docx
13 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları.Verilen koro eserinin , bütün gruplarla solfejinin yapılması. Koro şefi adayının sol el ve sağ el yönetimi eser.docx
VURUŞLAR II.docx
VURUŞLAR I.docx
14 Solunum gevşeme çalışmaları,ses üretme yayma çalışmaları,dil konuşma çalışmaları. Verilen koro eserinin koro şefi adayları tarafındna çalıştırılması VURUŞLAR III.PNG
VURUŞLAR II.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1353078 Çocuk ve gençlik korolarının yapılandırılması konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olur.
2 1376845 Müzik Tarihi Dönemlerinin stil özelliklerini öğrenir. Türk ve Dünya Koro Edebiyatını tanır.
3 1369363 Koro eğitim ve yönetim tekniklerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 3
2 5 5 5 5 5 3
3 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek