Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını, örgütsel ve yönetsel teorileri tanıyabilme, bir örgüt olarak okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Ayşe Kazancı Tınmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Başaran, İbrahim E., ve Çınkır, Ş. (2013). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Siyasal. 2. Bursalıoğlu, Ziya. (2011). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A. 3.Özdemir, Servet (Ed.) (2019). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A. 4. Şişman, Mehmet. (2020). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A. 5. Taymaz, Haydar. (2011). Okul yönetimi. Ankara: Pegem A.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları, Türk milli Eğitim Sisteminin genel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısı, örgüt kuramları, yönetim süreçleri, okulun örgüt yapısı, okulda belli başlı hizmet alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapı ve Amaçları TES 1.ppt
2 Yönetim Kuramları ve İnsan TES 2.ppt
3 Sosyal bir sistem olarak okul Aktif öğretim yöntemleri TES 3.ppt
4 Okul Yönetiminde Dinamikler Aktif öğretim yöntemleri TES 4.ppt
5 Okul Yöneticisi ve Liderlik Aktif öğretim yöntemleri TES 5.ppt
6 Okullarda İnsan Kaynağının Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 6.ppt
7 Okul Yöneticilerinin Denetim ve Değerlendirme Rolü Aktif öğretim yöntemleri TES 7.ppt
8 Okulun Psikolojik Yönü Aktif öğretim yöntemleri TES 8.ppt
9 Ara sınav TES 9.ppt
10 Okulda Personel ve Öğrenci Hizmetleri Aktif öğretim yöntemleri TES 10.ppt
11 Eğitim ve Öğretimle İlgili Hizmetler TES 11.ppt
12 Eğitim Finansmanı ve Okulda Kaynak Yönetimi TES 12.ppt
13 Eğitimde hesapverebilirlik Aktif öğretim yöntemleri TES 13.ppt
14 Mesleki öğrenme topluluğu olarak okullar Aktif öğretim yöntemleri TES 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1819248 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar.
2 1819247 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ilkelerini açıklar.
3 1819249 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar.
4 1819250 Eğitimle ilgili yasaların ve kanunların belli başlıcalarını sayar.
5 1819251 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 3
2 4 4 5 5 3 3
3 4 4 5 4 3 4
4 4 4 5 5 3 4
5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek