Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSÖ423 Ssa V (Fotoğraf-I) 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Dersin ana amacı fotoğrafçılığa yönelik uygulama becerilerinin doğru kamera ve lens seçimi, kamera ayarları (diyafram, enstantane, ISO), ışık, kompozisyon ve imaj prosesi gibi süreçlerin öğrenilmesiyle edinilmesidir. Fotoğrafçılığın farklı dallarını hedef alan farklı görevlerle öğrenciler gerektiği gibi çekim yapma ve editleme becerilerini kazanacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Atanur Sevim

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fotoğraf Ders Notları, Atanur Sevim Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz TR-145 G-64 Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi Fotoprafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fotoğraf sanatının tarihçesi. fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, stüdyo fotoğrafçılığı ve fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 11 4 44
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafın tarihçesi. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/asevim/58051/1%20Foto%C4%9Fraf%20tarihi.ppt
foto 1.hafta.mp4
2 Analog fotoğraf makineleri ve çeşitleri 1 Fotoğraf tarihi.ppt
https://avys.omu.edu.tr/video/2/137825
3 Dijital Fotoğraf Makineleri ve çeşitleri fotograf makineleri.mp4
1Fotoğraf Makineleri.pptx
4 Objektif nedir, çeşitleri ve kullanım alanları objektifler.mp4
Objektif.ppt
5 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasını sağlayan diyafram, Enstantane,ISO nedir. iso enstantane diyaframSON.pptx
iso enstantane diyafram.mp4
6 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasını sağlayan diyafram, Enstantane,ISO nedir. https://avys.omu.edu.tr/video/2/140008
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/asevim/58051/iso%20enstantane%20diyaframSON.pptx
7 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasını sağlayan diyafram, Enstantane,ISO nedir ve objektif gibi değişkenleri kullanarak fotoğraf çekme. çekim modları.pptx
çekim modları.mp4
8 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasını sağlayan diyafram, Enstantane,ISO nedir ve objektif gibi değişkenleri kullanarak fotoğraf çekme. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/asevim/58051/c%CC%A7ekim%20modlar%C4%B1.pptx
9 Fotoğrafta Işık kullanımı ve Kompozisyon fotoğrafta kompozisyon.pptx
fotoğrafta kompozisyon.mp4
10 Ara Sınav
11 Fotoğrafta yardımcı elemanlar (Flaş, Paraflaş, Reflektör vb.) Sütüdyo da fotoğraf çekimi.pptx
sütüdyo fotoğrafçılığıson.mp4
12 Fotoğraf çekimi (uygulama) foto son haftlalar.mp4
13 Konulu Fotoğraf çekimi (uygulama) https://avys.omu.edu.tr/video/2/186457
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı. https://avys.omu.edu.tr/video/2/186457

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1554205 Fotoğraf nedir, kısa tarihçesi, fotoğraf makineleri,parçaları ve yardımcı parçaları bilir ve kullanır.
2 1554206 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasını sağlayan diyafram,Enstantane. İSO, objektif gibi değişkenleri bilir ve bunları kullanarak estetik bir ürün yaratır.
3 1554207 Fotoğrafik görüntünün oluşturulmasında ışık, kompozisyon ve çekim tekniklerini uygun şekilde kullanır.
4 1554208 Sayısal fotoğraf makinesini kullanarak fotoğraf çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71196 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 71197 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 71198 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 71199 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 71200 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 71201 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 71202 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 71203 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 71204 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 71205 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 71207 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
12 71206 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
13 71209 Toplumun mevcut sorunlarına duyarlıdır, çözümler geliştirir, pratik bilgi ve beceriler geliştirir.
14 71210 Türkçe ve sesi doğru ve etkili bir öğretim süreci olarak kullanır.
15 71208 İletişim ve bilgi teknolojilerine izin verir, yabancı dil bilgisine sahip olur ve alandaki yabancı literatürü takip ede

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 1 4 3 4 3 4 2 5 2 1 1 1
2 5 5 4 1 5 2 5 3 4 2 4 2 1 1 1
3 5 5 4 1 4 2 4 3 4 2 5 2 1 1 1
4 4 4 4 1 5 2 5 3 4 2 4 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek