Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ103 Sosyal Psikoloji 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Sosyal Psikolojinin tanımı, yöntem, tarihsel gelişim; sosyal etki ve uyma, sosyal algı, iletişim ve propaganda, tutum ve tutum değişimi, grup yapısı ve dinamiği, liderlik, kültür ve benlik gibi sosyal psikoloji içerisinde yer alan konular hakkında bilgi sahibi olmak ve olayları sosyal psikolojik düzeyde analiz edebilme yeteniğinin gelişimine katkı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Günümüzden İnsan ve İnsanlar 2. Jonathan L. Freedman, David O. Sears, J. Merrill Carlsmith, Sosyal Psikoloji 3. David Krech ve Richard S. Crutchfield, Sosyal Psikoloji

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişim, Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, Bilimsel yöntemin mantığı, amaçları, Sosyal etki ve uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler, Grubun davranış üzerine etkileri, Sosyal Etki ve Uyma, Tutum nedir?, Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar, İletişim ve propaganda, Sosyal Biliş, Grup yapısı ve dinamikleri, Grup yapısı ve değişimi, Sosyalleşme, Sosyal Gelişim, Kültür ve Benlik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişim
2 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, Bilimsel yöntemin mantığı, amaçları
3 Sosyal etki ve uyma davranışını etkileyen ortamsal etkenler
4 Grubun davranış üzerine etkileri
5 Sosyal Etki ve Uyma
6 Tutum nedir?
7 Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
8 İletişim ve propaganda
9 Sosyal Biliş
10 Grup yapısı ve dinamikleri
11 Grup yapısı ve değişimi
12 Sosyalleşme
13 Sosyal Gelişim
14 Kültür ve Benlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5105 1367175 Somut bireyi somut yaşam evreni içinde tasarlayarak, yaşam evrenlerinin değişme koşulları içinde bireysel duygu ve davranışların değişebilirliği üzerinde öngörülerde bulunabilmek.
11556 1359964 Kuramsal yaklaşımları farklı sosyal öznelerin günlük yaşam pratiği ile ilişkilendirerek devlet-toplum, toplum-birey, sosyal yapı-sosyal özne olma durumu arasındaki ilişkileri çok boyutlu olarak düşünmek ve analiz etmek.
20650 1365998 Öğrenicilere, daha ilerideki çalışmalarını bağımsız yapabilmeleri için gerekli öğrenme becerilerini kazandırmak.
27148 1402634 İncelenen nesne ve toplumsal olaylarla ilgili sosyolojik bir bakış açısı geliştirerek, toplumsal gelişmenin ve insan davranışlarının neden ve sonuçları üzerinde, ayrıntılı bir biçimde oluşturulan ve sürekli düzeltilmeye açık yargılara varabilme becerisini kazandırmak.
30912 1373157 Ders konularıyla ilgili ana kavramların içeriğini bilmek ve kavramların bağlantılı olduğu diğer konuları çıkarsayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.