Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ213 A Seçmeli I (Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste, Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerinin bir sentez olaral ele alınıp incelenmesinin yanısıra, konuya ilişkin güncel literatür ışığında coğrafi bölgelerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve öneminin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Merve Görkem Bilgi

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atalay, İ. ve Mortan, K. Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası. İstanbul: İnkılap Kitabevi. 2 Güngördü, E. 2006. Türkiye’nin Coğrafyası. Ankara: Asil Yayıncılık. 3 DB ATLAS Harita Servisi. 2008. Türkiye Atlası/Özel Koleksiyon. İstanbul: DB Yayıncılık. 4 Erol, O. 1993. Türkiye’nin Doğal Yöre ve Çevreleri. Ege Coğrafya Dergisi, 7, 13-41. 5 Özçağlar, A. 2003. Türkiye’de Yapılan Bölge Ayrımları ve Bölge Planlama Üzerindeki Etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1 (1), 3-18. 6 Şahin, C. 2005. Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karadeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Batı ve Orta Karadeniz Bölümleri
2 Karadeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Doğu Karadeniz Bölümü; Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
3 Marmara Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Çatalca-Kocaeli ve Güney Marmara Bölümleri
4 Marmara Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yıldız ve Ergene Bölümleri; Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
5 İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yukarı Sakarya ve Konya Bölümleri
6 İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Orta ve Yukarı Kızılırmak Bölümleri; İç Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
7 Ara sınav
8 Akdeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Antalya Bölümü
9 Akdeniz Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Adana Bölümü; Akdeniz Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
10 Ege Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Ege Bölümü
11 Ege Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: İç Batı Anadolu Bölümü; Ege Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
12 Doğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Erzurum-Kars ve Yukarı Fırat Bölümleri
13 Doğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Yukarı Murat-Van ve Hakkari Bölümleri; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
14 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri: Orta Fırat ve Dicle Bölümleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40922 1377269 Bölgesel coğrafyaya ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
40923 1361695 Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılmasının gerekçelerini açıklayabilme
40924 1361931 Coğrafi bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini geliştirmeye yönelik öneri geliştirebilme
40926 1453368 Coğrafi bölgelerin fiziki, beşeri ve ekonomik potansiyellerini analiz edebilme
40930 1368127 Bölgesel coğrafyanın bölge tasnifindeki sistematiği açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.