Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Toplum hayatı ve sosyal düzeni sağlayan kuralları, hukuk kurallarını, devlet, devlet biçimleri ve devletlerin yönetim şekillerini, aile, okul ve toplumda demokratik hayat ve değerleri, insan hakları, iletişim ve buna yönelik sorunların belirlenmesi, Türkiye’nin uluslararası ilişkileri konularında öğrencileri bilgilendirmek ve farkındalık kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğan, İsmail; Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları İnsan Haklarının Kültürel Temelleri; Pegem Yayınları; Ankara, 2003 Çiftçi, Ahmet; Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları; Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Ankara; 2008 Duman, T.; Karakaya, N.; Yavuz, N.; Vatandaşlık Bilgisi; Gündüz Eğitim ve Yayıncılık; Ankara; 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

1 Hafta : Programın tanıtımı, kaynak tarama 2 Hafta : İnsan ve toplum ilişkisi 3 Hafta : Tarih boyunca vatandaşlığın gelişimi 4 Hafta : Toplum hayatının düzenleyen kurallar, ailede, çevrede demokratik hayat 5 Hafta : Devlet kavramı ve devlet şekilleri, tarihsel süreçte egemenlik kavramı 6 Hafta : Devlet kavramı ve devlet şekilleri, tarihsel süreçte egemenlik kavramı 7 Hafta : Temel insan hakları 8 Hafta : Temel insan hakları 9 Hafta : Türkiye'de anayasal gelişmeler 10 Hafta: Anayasa, Anayasal kurumlar, anayasal yaşam 11 Hafta: Anayasa, anayasal kurumlar ve anayasal yaşam 12 Hafta: Türk devlet geleneği ve Türkiye Cumhuriyetinin genel yapısı 13 Hafta: Türk devlet geleneği ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin genel yapısı 14 Hafta: Türkiye Cumhuriyetinin yapısı ve ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vatandaşlık Bilgisi dersinin amacı ve tanımı, kaynakça bilgisi
2 İnsan ve toplum
3 Toplum ve aile
4 Toplum ve eğitim
5 Geleneksel ve modern toplumlarda devlet ve devlet hayatı
6 Anayasalar
7 Demokrasi kavramı ve demokratik kültür
8 Toplumda barış ve hoşgörü kültürü
9 Tarihten günümüze insan hakları
10 ARA SINAV
11 Günümüzde insan haklarının toplumsal alanları
12 Türkiye’nin uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri
13 Modern toplumda gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
14 Türk toplumunun günümüz toplumsal kavramlarına yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5118 1356298 Bireyin, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel kavramlar konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.
8077 1358454 Bireyin toplumu bir arada tutan kurallar konusunda bilgi sahibi olmasını hedefler.
8662 1375015 Bireyin çevresiyle uyum ve iletişim sağlaması hususunda katkı sağlar.
25745 1407156 Bireyin toplum içerisindeki yerinin ve konumun belirlemesini sağlar.
28515 1369925 Bireyin devleti tanıması ve devletin işleyiş mekanizması hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.