Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ318 Gk Seçmeli III (Sosyal Bilgiler Eğitiminde Arazi Uygulamaları) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Sınıf içinde kâğıt kalemle yapılan çalışmaların ötesinde, öğrencilere, doğal meraklarını katabilecekleri, fiziksel harekete uygun, dili ve yaratıcılıklarını kullanmaya elverişli, ilk elden çoklu etkileşimli öğrenme fırsatlarının sunulması, öğrencilere öz denetimli öğrenme stratejilerini kullanma ve geliştirme fırsatları sunan öğrenme ortamları oluşturulması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Parmaksız, R. Ş. ve Şahin, Y. T. 2004. Aktif Öğrenme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilirliği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 2. Turan, R., Sünbül, A. ve Akdağ, H. (Ed.). 2009. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar – 1. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 3. Yılmaz, C. ve Bilgi, M. G. 2011. Aday Öğretmenlerin Coğrafya Arazi Çalışmalarına Bakışı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (11), 2, 961-983. 4. Uzun, A. 2000. Samsun İlinin Başlıca Coğrafi Özellikleri. OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Coğrafya Serisi, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal Bilimlerde örnek istasyonlarda yapılacak arazi uygulamalarının öğrenmenin kalıcılığı açısından önemi büyüktür. Çünkü arazi uygulamaları, öz düzenleme ve bağımsız düşünmeyi öne çıkaran, derse katılımı arttıran, kısa bir sürede konunun tüm boyutlarıyla öğrenilmesini sağlayan, doğal çevrede gerçekleştirilen incelemeler ve gözlemler ile uygulamaya konulan bir derstir. Arazi uygulamaları kapsamındaki incelemeler, öğrencilere gerçek dünyayı görme imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler, öğretim materyallerinin olduğu yere giderek gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkânına sahip olmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama öncesi hazırlıklar: Dersin önemi, amacı, güzergâhların ve konaklama noktalarının tanıtılması
2 KAF Hattı, Lâdik, Boraboy gölleri, Destek orman sahası: Gürgendağı İstasyonu, kıvrımlı ve faylı yapılar
3 Heyelanlar ve ulaşım üzerine etkileri, Samsun-Bağdat ve Samsun-İskenderun antik ulaşım eksenleri
4 Lâdik Gölü istasyonu: Kuzey Anadolu Fayı, faylı yapılar, yanal atım, verev atım ve düşey atımlı fayların arazi uygulamaları, tektonik kökenli Ladik Gölü.
5 Boraboy Gölü istasyonu: Oluşumlarına göre göl çeşitleri, Boraboy heyelan set gölü, metrik ve akvatik özellikleri, göl çevresinin fauna ve florası.
6 Balık gölleri, Bafra şehri, Altınkaya Barajı ve İkiztepe: Balık gölleri istayonu; oluşumları ve ekolojik özellikleri
7 Altınkaya Barajı ve HES İstasyonu: Baraj gölünün özellikleri, elektrik üretiminin yerinde görülmesi, Asarkaya kalesi ve Kızılırmak vadisinin geçmiş dönemdeki durumu
8 İkiztepe Höyüğü İstasyonu: İkiztepe’nin antik dönemdeki yerleşme özellikleri ve kazı sahasının incelenmesi
9 Ara Sınav
10 Kızılırmak Ağzı İstasyonu: Kıyı gerilemesinin yerinde görülmesi, deniz feneri sahasının incelenmesi, kıyı tahkimatları ve mendirek üzerinde alveol oluşumu
11 Toramantepe, Dündartepe, Toptepe, Kadıköy heyelan sahası, müzeler ve Şehir Katı Atık Depolama İstasyonu
12 Toramantepe İstasyonu: Samsun şehrinin kuruluşu ve kuruluş yeri özellikleri, Samsun şehrinin yapısal özellikleri, Samsun limanı ve serbest bölgesinin önemi
13 Yeni Katı Atık Depolama istasyonu: Katı Atıkların depolanması ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi
14 Çatalarmut ve Kadıköy heyelan sahaları: Heyelanların oluşumu ve çeşitleri, heyelanların yerleşmeler üzerindeki etkileri, Samsun müzeleri, antik dönemden günümüze Samsun.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1438332 Öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanabilme
2 1438352 Bağımsız düşünebilme
3 1438412 Sosyal etkileşim becerilerini yükseltebilme
4 1438415 İşbirlikli öğrenmeye elverişli zengin yaşantılar edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.