Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı günümüz dünya sorunları ve çözüm yolları konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Armstrong, D. G., Hunkins, F. J. 1989. World Geography (People & Places).Columbus, OHIO: Merril Publishing Company. 2. Şahin, C., Sipahioğlu, Ş. 2003. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 3. Tümertekin, E., Özgüç, N. 1997. Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi 4. Yazıcı, H., Koca, M. K. (Ed). 2007. Genel Coğrafya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.). Çevre sorunları. Doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi. Bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Günümüz dünya sorunlarına genel bakış: Beşeri etkiler 1. hafta.mp4
günümüz dünya sorunları.docx
2 Nüfusa dayalı sorunlar: Açlık, doğal kaynakların dengesiz tüketimi, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, kırsal ve şehirsel yerleşme sorunları, göç olgusu. 2. hafta.mp4
storage/app/public/mehmetayd/53925
3 Irkçılık ve ayrımcılık, eğitim sorunları, çocuk sorunları 3. hafta.mp4
4 Savaşlar, şiddet ve terör olayları, dil, din, mezhep çatışmaları 4. hafta.mp4
5 Meteorolojik-klimatolojik doğal afetler ve korunma yolları 6. hafta.mp4
6 Jeolojik-jeomorfolojik doğal afetler ve korunma yolları 5. hafta.mp4
7 Doğal-beşeri afetler: Toprak erozyonu, hava, su, toprak kirliliği, asit yağmurları, ozon tabakasındaki seyrelme 7. Hafta.mp4
8 Ormansızlaşma ve orman yangınları 8. hafta.mp4
9 Ara sınav
10 Enerji kaynakları ve madenlere ilişkin sorunlar 9. 10. haftalar.mp4
11 Sanayi faaliyetleri, nükleer enerji ve nükleer kazalar avys/mehmetayd/2652-53925
11. 12 haftalar.mp4
11. 12 haftalar.mp4
12 Havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryollarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 11. 12 haftalar.mp4
13 Dünya ticaret örgütleri, ticaret uygulamaları ve anlaşmaları 13. 14. haftalar.mp4
14 Türkiye'den ve dünyadan örnek olay incelemeleri 13. 14. haftalar.mp4
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
20659 1371065 Günümüz dünya sorunlarının temel nedenlerini açıklayabilme
28566 1390061 Günümüz dünya sorunlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
20659 3 4 2 3 5 4 2 3 4 2 1 3 4
28566 4 2 3 2 2 3 3 5 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek