Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasını ve bu politikanın hedeflerini, komşu devletler başta olmak üzere dünya devletleriyle ilişkileri, Türkiye'nin üye olduğu kuruluşları, Atatürk'ün ölümünden sonraki dış politika gelişmelerini, bunların günümüze yansımalarını öğrencilere aktarark, onların gelecekte başarılı öğreticiler olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Serpil Sürmeli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, I-II, ATAM Yayını Ankara 2000-2002. 2. Gönlübol,m.-Sar, C. Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası, Ankara 1997. 3. Lewis, B. Modern Türkiye'nin Doğuşu, TTK Yayını, Ankara 1989. 4. Armaoğlu F. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1988. 5. Soysal, İ. Türkiye'nin Siyasal Anlaşmaları, I (1920-1945), Ankara 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-2000 yılları arasında siyasi ve toplumsal yaşam, ekonomi, eğitim ve bilim, dış politika, kültür, sağlık, spor vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1923-1932 Döneminde Türk Dış Politikası. Milli Mücadele Dönemi, Lozan Anlaşması.
2 Yunanistanla İlişkiler, Türk-İngiliz ve Türk-Rus İlişkileri.
3 Türk-Fransız, Türk-İtalyan, Türk-Bulgar ve Türkiye'nin Doğulu Devletlerle İlişkileri.
4 1932-1938 Döneminde Türk Dış Politikasi. Dönemin Özellikleri. Türkiye'nin Milletler Cemiyetine Girmesi.
5 Balkan Devletleriyle İlişkiler. Balkan Antantı.
6 Doğulu Devletlerle İlişkiler: Sadabad Paktı.
7 Montrö Boğazlar Sözleşmesi.
8 Hatay'ın Anavatana Katılması.
9 Ara Sınavı.
10 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye: Kore Savaşı.
11 Türkiye'nin NATO'ya Girmesi.
12 Balkan İttifakı ve Bağdat Paktı.
13 Kıbrıs Sorunu.
14 Atatürk Döneminde Siyasal Partiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
31683 1365568 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren uluslararası alanda kendini tanıtma ve tanınma faaliyetini öğrenir.
58702 1376977 Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika önceliklerini bilir.
58703 1382974 Uluslararası anlaşmalarımız hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
31683 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58702 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58703 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek