Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ406 Drama 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirme,Yaratıcıılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavrama,İlköğretim öğretmeninde dramayı sınıfta uygularken sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrama,İlköğretim düzeyinde Drama dersinin amaçlarını kavrama ve öğretim programını tanıma,İlköğretim düzeyindeki çocukların (7-12 yaş) tüm gelişim özellikleri ve bu özelliklere göre Drama öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda anlayış kazandırma,Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına yönelik gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama,İlköğretimde bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama,Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aral, Neriman.Gülen Baran,Şenay Bulut,Serap Çimen "Drama"Ya-Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 2. Aksarı, Safire. “İlköğretimde Günlük Ders Planlarında Yöntem Olarak Drama Önerileri” Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2005. 3. Gönen. Mübeccel. Nursel Uyar Dalkılıç”Çocuk Eğitiminde Drama Yöntemi ve uygulamalar” İstanbul 1998. 4. Karadağ, asiye. Dramatizasyon Öyküleri, Kostümleri ve Aksesuvarları. Anı Yay. Ankara, Şubat 2004. 5. M.E.B. “İlköğretimde Drama” 6. MEB.”Anadolu Güzel sanatlar Lisesi Drama. Devlet Kitapları Müdürlüğü- İstanbul, 2004. 7. Küçükahmet, Leyla.”İlköğretimde Drama” Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 2001. 8. Pekgöz, Müslim,Rifat Hancılar”Eğitimde Görme ve İşitme araçları” Ankara : 1970 9. San, İnci” İlköğretim Müfettişleri Semineri ders Notları”Ankara Ün.Eğt.Bil Fak.Eğt.Uygulama ve Araştırma Merkezi: Ankara 1998. 10. Üstündağ , Tülay: “Drama Öğretmenimin El Kitabı “Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar.Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.Dramanın Aşamaları ve Teknikleri:Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.)Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı.Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları.Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farkları.Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları.Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 11 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma İleitşim etkileşim Çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 1. HAFTA.pptx
https://avys.omu.edu.tr/video/2/125952
2 Uyum çalışmaları Yaratıcı drama yöntemi SOS BİL. DRAMA 2. HAFTA.pptx
3 Uyum çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 3. HAFTA.pptx
4 5 duyu çalışmaları Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 4. HAFTA.pptx
5 Yaratıcı drama ve Sanatlar(edebiyat), teknikler Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 5. HAFTA.pptx
6 Kuramsal anlatım, tartışma ve örnekler Düz anlatım SOS BİL. DRAMA 6. HAFTA.pptx
7 Yaratıcı drama ve Sanatlar(resim),öğretim teknikleri Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 7. HAFTA.pptx
8 Yaratıcı drama ve Sanatlar(obje ve fotoğraf), soysa drama SOS BİL. DRAMA 8 HAFTA.pptx
9 Ara sınav Yaratıcı Drama Yöntemi
10 Yaratıcı drama ve Sanatlar(müzik), orff ve beden perküsyon Süreçsel drama yöntemi SOS BİL. DRAMA 9. HAFTA.pptx
11 Yaratıcı drama ve eğitim bağlantısı Süreçsel drama yöntemi SOS BİL. DRAMA 10. HAFTA (2).pptx
12 Yaratıcı drama ve eğitim bağlantısı Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 11. HAFTA (2).pptx
13 Yaratıcı drama yöntemiyle yapılmış ders Planı örnekleri oluşturma, tartışma Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 12. HAFTA.pptx
14 Genel değerlendirme, özet ve ders planı örnekleri inceleme Yaratıcı Drama Yöntemi SOS BİL. DRAMA 13. HAFTA.pptx
15 Genel değerlendirme, özet ve ders planı örnekleri inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514508 Eğitim ve Yaratıcı drama yöntemi arasında bağlantıyı kavrayabilme
2 1514506 Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanabilme
3 1514509 İlköğretim derslerde bir yöntem olarak yaratıcı dramayı kullanabilme
4 1514507 Yaratıcı Drama yöntemiyle ilgili temel kavramları bilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek