Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE103 Osmanlı Türkçesi I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere Osmanlı Türkçesinin alfabesini, harflerinin özelliklerini, transkripsiyon (çeviriyazı) işaretlerini öğretmek ve öğrencilerin Osmanlı coğrafyasında bu yazı ile yazılmış olan metinleri okuyup anlamlandırabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GÜFTA, Hüseyin, (2018). Açıklamalı ve Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Pegem Akademi, Ankara. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2012), Osmanlı Türkçesine Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul. DEVELİ, Hayati (2008), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları. İlgili Araştırma Makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arap harfli Türk alfabesi, bitişik ve ayrı harfler, okuma ve yazma çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
34 Okuma 2 10 20
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi Alfabesi Alfabe Harflerin Bitişmesi hafta 1.docx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-1.Hafta-ALFABE.ppt
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-1.Hafta-HARFLERİN BİTİŞMESİ.ppt
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-1. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
Dr. Öğretim Üyesi Semih YEŞİLBAĞ-Osmanlıca harfler-Bitişen-Bitişmeyen Harfler-Bitişen Harflerin Şekilleri.pdf
2 Hareke Sesli Harfler Türkçe Kelimelerde Sesliler a, e , ı, i , o, ö, u, ü harfleri Dr. Öğretim Üyesi Semih YEŞİLBAĞ-Osmanlı Türkçesi1 Dersi 2. Hafta Tanıtım Videosu.mp4
hafta 2.docx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-2.Hafta-SESLİ HARFLER.ppt
Dr. Öğretim Üyesi Semih YEŞİLBAĞ-Ünlü Harflerin Yazımı.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-2.Hafta-HAREKE (r).pptx
3 Kapalı e Arapça ve Farsça Kelimelerde Sesliler ā, í ū a, e, ı, i, u, ü Batıdan Alınan Kelimelerde Sesliler Sessiz Harfler Hemze Be Pe Te Se Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-3. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
hafta 3.docx
4 Cim Ha Hı Dal Zel Re Ze Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-4.Hafta-Sessiz Harfler (cim, çim, ha, hı, dal, zel, re,ze)(r).pptx
hafta 4.docx
Osmanlı Türkçesi-1 Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ cim, çim, ha, hı, dal, zel, ra, ze.mp4
5 Je Sin Şın Sad Dad Tı Zı Ayın Gayın Fe Kaf hafta 5.docx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-5. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-4.Hafta-Sessiz Harfler (je,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayın,gayın,fe,kaf)r.pptx
6 Kef Kâf-ı Arabî Kâf-ı Fārisî Kâf-ı Nūnî / Sağır Kef Kâf-ı Vāvî Kâf-ı Yāyî Lam Mim Nun Vav He Ye hafta 6.docx
Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ-kef harfleri, lam, Mim, nun, vav, he, ye.mp4
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-6.Hafta-Sessiz Harfler (kef, kâf-ı Arâbî, kâf-ı Fârısî, kâf-ı vâvî, kâf-ı yâyî, lam, mim, nun, he, ye)r.pptx
7 Ekler Çekim Ekleri Hāl Ekleri Vasıta Hāli Çoğul Eki Soru Eki İyelik Ekleri -ki Aitlik Eki hafta 7.docx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-7. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
8 Fiillerde Şahıs ve Zaman Ekleri Fiil Çekimi Fiillerde Olumsuzluk Ek-Fiil hafta 8 ara sınav.docx
Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ Osmanlı Türkçesi-1 Şahıs Ekleri-Fiil Kipleri.mp4
9 Ara sınav hafta 9.docx
10 Fiillerde Şahıs ve Zaman Ekleri Fiil Çekimi Fiillerde Olumsuzluk Ek-Fiil hafta 10.docx
Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ Osmanlı Türkçesi-1 Şahıs Ekleri-Fiil Kipleri.mp4
11 Yapım Ekleri İsimden İsim Yapım Ekleri İsimden Fiil Yapım Ekleri Fiilden İsim Yapım Ekleri Fiilden Fiil Yapım Ekleri Fiilimsiler İsim-Fiil (Mastar) Sıfat-Fiil (Ortaç) Zarf-Fiil (Bağ-Fiil) hafta 11.docx
Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ Yapım Ekleri.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-11. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-10.Hafta-Yapım Ekleri 1 (R).pptx
12 Yapım Ekleri İsimden İsim Yapım Ekleri İsimden Fiil Yapım Ekleri Fiilden İsim Yapım Ekleri Fiilden Fiil Yapım Ekleri Fiilimsiler İsim-Fiil (Mastar) Sıfat-Fiil (Ortaç) Zarf-Fiil (Bağ-Fiil) hafta 12.docx
Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ Yapım Ekleri.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-11.Hafta-Yapım Ekleri 2 (R).pptx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-OSMANLI TÜRKÇESİ I-12. HAFTA ASENKRON VİDEO.mp4
13 Türkçe Zamirler Türkçe İsim Tamlaması Transkripsiyon Alfabesi Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ-Zamirlerin, İsim Tamlamalarının ve Transkripsiyon Alfabesinin Yazılışı.mp4
hafta 13.docx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl Güler-Osmanlı Türkçesi I-12.Hafta-Türkçe Zamirler, Türkçe İsim Tamlaması, Transkripsiyon Alfabesi, Sayılar, Tarih (R).pptx
14 Sayılar Tarih Okuma ve Yazmaya Giriş hafta 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352759 Arapça asıllı Türk alfabesini öğrenmek
2 1357144 Arapça asıllı Türk alfabesiyle yazılmış olan metinleri okuyabilmek
3 1365235 Arapça asıllı Türk alfabesi etrafında oluşan kültürü edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek