Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Edebiyatın müzik, resim, fotoğraf, minyatür, hat, sinema, mimari gibi farklı sanat disiplinleriyle girmiş olduğu ilişki çeşitliğini göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye GÜLFER GÜNDOĞDU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Haşim, Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar, Piyale Önsözü, Bütün Şiirleri, Dergah. Hüseyin Cöntürk, ‘Yeni Şiir ve Yeni Müzik’, Çağının Şairi, İstanbul: a Dergisi Yayınları. 1960., ss.74-78 Ece Ayhan, Dipyazılar, YKY. Orhan Pamuk, İstanbul: Hatıralar ve Şehir, YKY. Hilmi Yavuz, ‘Müzik ve Roman İlişkisi Üzerine Bir Giriş Denemesi’, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, YKY Hilmi Yavuz, ‘Huzur Bir Müzikal Roman mı?, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, YKY Hilmi Yavuz, ‘Fotoğraf ve Kuram’, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, YKY Turgut Cansever, Mimar Sinan, Klasik Yayınları Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Timaş Yay. Roland Barthes, Camera Lucida - Fotoğraf Üzerine Düşünceler Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, Agora Kitaplığı Sadık Yalsızuçanlar, Rüya Sineması Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı, YKY İhsan Oktay Onar, Suskunlar, İletişim Derviş Zaim, Nokta. Derviş Zaim, Cenneti Beklerken.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat ve müzik dili arasındaki ilişki, imkan ve sınırlar Edebiyat ve resim, minyatür, fotoğraf vs. dili arasındaki ilişki, imkan ve sınırlar Edebiyat ve sinema dili arasındaki ilişki, imkan ve sınırlar Edebiyat ve resim dili arasındaki ilişki, imkan ve sınırlar Edebiyat ve mimari dili arasındaki ilişki, imkan ve sınırlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 35 35
34 Okuma 1 50 50
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebiyat dili ve müzik dili
2 İkinci Yeni ve atonal müzik
3 Müzikal roman
4 Resim Altı Şiir
5 Görsel (deneysel) Şiir
6 Minyatür ve Edebiyat Arasındaki İlişki Açısından Benim Adım Kırmızı
7 Fotoğraf Okumaları ve Roland Barthes
8 Sinema dili ve Edebiyat Dili
9 Arasınav
10 Sinematografik dil, şiirsel sinema
11 Sinema ve Tasavvuf, Rüya Sineması
12 Hat, Ebru ve Sinema İlişkisi, Derviş Zaim Sineması
13 Sinema ve Anlatı Bilim, Seymour Chatman
14 Bir Anlatı Olarak Mimari, Minar Sinan, Turgut Cansever

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538115 Edebiyat ve müzik, resim, fotoğraf, minyatür, hat, sinema, mimari gibi farklı sanatların arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.
2 1538116 Edebiyat ve diğer sanatların sahip olduğu dillerin birbirini zenginleştirdiği ve yoksullaştırdığı noktaları fark eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek