Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE355 Edebiyat Dergiciliği 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Yeni Türk Edebiyatı çalışma sahasını besleyen güncel bir kaynak olan edebiyat dergiciliğini tanır, analiz eder ve değerlendirir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varlık , Hece, Dergâh, Kitap-lık, Türk Dili, Şiar, Karabatak, Hece, İzdiham, İtibar, Kafa Post Öykü, Sabit Fikir, Türk Dil Kurumu Özel Sayılar: Kurtuluş Savaşı, Mektup, Roman, Hikâye Hece Dergisi Özel Sayılar: Deneme, Günlük, Afrika Edebiyatı

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yayın hayatındaki edebiyat dergilerini tanıma. Türe dayalı dergilerin tespiti. Dergilerin yayınlamada işleyiş süreci. Yayın hayatı ve yayın evi ilişkisi düzleminde dergicilik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Güncel edebiyat dergileri:Dergâh, Varlık, Kitaplık ve Post Öykü.
2 Güncel edebiyat dergileri: Hece, Şiar, Karabatak ve Gösteri.
3 Dergiler ve okurları: Popüler dergiler Kafa, İzdiham, Sabit Fikir
4 Geleneğini kurmuş dergiler ve okurları: Dergâh, Varlık, Hece.
5 Dergilerin yayınlama prensipleri
6 Türk düşünce hayatında dergiciliğin ilk örnekleriyle son örnekleri arasında ilişkiyi değerlendirme: Servet-i Fünun - Varlık
7 Türk düşünce hayatında dergiciliğin ilk örnekleriyle son örnekleri arasında ilişkiyi değerlendirme: Büyük Doğu- Hece
8 Özel degi sayıları: Mektup
9 Ara Sınav
10 Özel dergi sayıları: Hikâye
11 Özel dergi sayıları: Günlük
12 Edebiyat dergilerinin son sayılarından sunum: Varlık, Hece
13 Edebiyat dergilerinin son sayılarından sunum: Post Öykü, Hece Öykü
14 Edebiyat dergilerinin son sayılarından sunum: Kitaplık, Notos
15 Edebiyat dergilerinin son sayılarından sunum: Yerel Dergiler Edebiyat Nöbeti-Yolcu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1610578 Güncel edebiyat dergilerini tanır ve analiz eder.
2 1610580 Edebiyat dergilerinin güncel okur olarak hedeflediği kesim hakkında değerlendirme yapar.
3 1610581 Popüler edebiyat dergilerinin ekonomi ile ilişkisini değerlendirir.
4 1610583 Uzun bir geçmişe sahip edebiyat dergilerindeki yayın prensiplerini tanır ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4
2 3 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek