Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE333 Metin Şerhi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Önde gelen divan şairlerine ait edebi metinleri ayrıntılı olarak incelemek ve şerh metotlarını kavramak. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde çalışmalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Tarlan, “Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III,” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara); Ali Nihat Tarlan, “Fuzulî Divanı Şerhi” (Akçağ Yayınları, Ankara) Prof. Dr. Ali Hüseyin Ayan, “Leyla vü Mecnun,” Dergah Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Metin Akar, “Su Kasidesi Şerhi” (TDV Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Sabahattin Küçük, “Baki Divanı,” (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara); “Yahya Divanı,” (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara); “Hayali Divanı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara), Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, “Divanlar Arasında” (Akçağ Yayınları, Ankara); Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);Prof. Dr. Fahir İz, “Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II” (Akçağ Yayınları); Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi” (Dergah Yayınları, İstanbul).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Seçilmiş örnek metinlerin uygulamalı şerhi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 3 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. (Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER) Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ-Şerhler.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-1. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
2 Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. (Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER) TUNCA KORTANTAMER-TEORİ ZEMİNİNDE METİN ŞERHİ MESELESİ.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-2. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
3 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-3. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
4 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi Bahtı Gül KARTAL.pptx
Hümeyra Demir.pptx
Nagehan Payaz.docx
Rabia Akdeniz.pptx
Şevval Ölmez.pptx
Taha Karamanoğlu.pptx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-4. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
5 Fuzulî ve Su kasidesinin incelenmesi Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-5. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
Duygu Kurt.pptx
Ecem Civelek.pptx
Ecem Ülker.pptx
Hümeyra Demir.pptx
Leylanur Gürel.pptx
Tuğçe Yılmaz.pptx
6 Bâkî ve bir gazelinin şerhi. Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-6. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
ARZU TOSUN.pptx
BERİL MUSAOĞLU.pptx
HALE AYBAKAN.pdf
ŞERİFE NUR ATILMIŞ.pptx
ÜMMÜGÜLSÜM ABUR.pptm
ZEYNEP GÖKÇİMEN.pptx
7 Bâkî ve Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi şerhi. Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-6. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
Betül Kurtoğlu.pptx
Gaye Ongun.pptx
Kübra Cansu Canbolat.pptx
Şule Coşkun.pptx
Uğur Altun.pptx
8 Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. Buse Sagun.pptx
Buse Tekkeşinoğlu.pptx
Canser Baş.pptx
Cemal Can Erdoğan.pptx
Demet Geniş.pptx
Ecem Sarali.pptx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-8. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
9 Ara sınav
10 Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi İREM ÇETİNKAYA.pptx
HANİFE ÇÖRT.pptx
GAMZE EZGİ AYDIN.pptx
EDA GENÇ.pptx
BİLGEHATUN KACAR.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-10. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
11 Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi Elif İmamoğlu.pptx
ESSAM AHRAF REYAD.pdf
Gökce Kuru.pptx
12 Çeşitli şairlere ilişkin kozmik ve astroloji unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-12. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
Beyza Nur Aydoğan.pptx
Gizem Aydın.ppt
HÜMEYRA KARACA.pptx
MERTCAN TÜRK.pptx
Merve Kuşlu.pptx
13 Çeşitli şairlere ilişkin sosyal hayatı yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi, BUSE BARDAKCI.pptx
EMİRHAN SEKMEN.pptx
ÖZGENUR KARAKUŞ.pptx
SÜMEYYE BEKTAŞ.pptx
YEŞİM ÇAKIRSOY.pptx
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-13. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4
14 Çeşitli şairlere ilişkin kültürü yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi. İSKENDER PALA-700 YILIN ŞİİRİ.pdf
ORHAN ŞAİK GÖKYAY-DİVAN EDEBİYYATI KİMİN.pdf
Dr. Öğr. Üye. Muhammed İkbâl GÜLER-METİN ŞERHİ-14. HAFTA-ASENKRON VİDEO.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377157 Çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında yorumda bulunur.
2 1377954 Divan şiirini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan metinleri belirler.
3 1393962 Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
4 1385978 Edebî metin örneklerinden hareketle divan şiirimizin zengin içeriği hakkında çözümlemeler yapar.
5 1390398 Divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 4
4
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek