Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Alevi-Bektaşi Edebiyatının özelliklerini ve önemli temsilcilerini tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ramazan UÇAR: Sosyolojik Açıdan Alevilik-Bektaşilik Mehmet ERÖZ: Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik İsmet Zeki EYÜBOĞLU: Alevi-Bektaşi Edebiyatı Bedri NOYAN: Bektaşiliş-Alevilik Nedir? Atilla ÖZKIRIMLI: Alevilik-Bektaşilik İrene MELİKOF: Uyur İdik Uyardılar İsmail ÖZMEN:Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi I-IV

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alevilik ve Bektaşilik, Alevi ve Bektaşi edebiyatının temel kaynakları, Alevi Bektaşi edebiyatının ana terminolojisi, Alevi Bektaşi edebiyatının temsilcileri ve Alevi-Bektaşi edebiyatından seçme metinler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alevilik ve Bektaşilik kavramının ortaya çıkışı
2 Alevilik ve Bektaşi edebiyatının sözlü ve yazılı kaynakları
3 Alevilik ve Bektaşilik terminolojisi
4 Alevilik ve Bektaşilik terminolojisi
5 Alevilik ve Bektaşilikte kurumlar
6 Alevilik ve Bektaşilikte önemli şahsiyetler
7 13-14. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Abdal Musa, Kaygusuz Abdal)
8 15-16. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Balım Sultan, Şah İsmail)
9 15-16. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Pir Sultan Abdal)
10 Ara sınav
11 17. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı (Kazak Abdal, Kul Nesimi)
12 18-19. yüzyılda Alevi ve Bektaşi edebiyatı
13 20. yüzyılda Alevi ozanları
14 Âşık Mahsuni Şerif ve şiirleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117097 1426121 Alevilik ve Bektaşilik kavramını ve tarihi kaynaklarını öğrenir.
117098 1429966 Alevilik ve Bektaşilik düşüncesinin sözlü ve yazılı edebiyatımıza nasıl yansıdığını görür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
117097 5 5 4 3 3
117098 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek