Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT380 Dış Ticaret İşlemleri II 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye temel dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat ithalat işlemlerini yürütebilme becerisi sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Murat BURUCUOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana Kitaplar: 1-Gürsoy, Y., 2012; Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin Basım Yayın, Bursa. 2-Kaya, F., 2012; Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Basın Yayım, İstanbul. Yardımcı Kitaplar: 1-Bedestenci, Ç. ve Canıtez, M., 2014; Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 2-Ertem, Ü., 2013; Dış Ticaret İşlemleri, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul. 3-Utkulu, U., Aydemir, İ., Özken, A. ve Yılmaz, M., 2013; Türkiye’de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması (Teoriden Pratiğe), Gazi Kitabevi, Ankara. 4-Akgüç, Ö., 2013; Dış Ticaret Finansmanı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dış ticarette mevzuatlar, teşvikler, krediler ve devlet yardımları, dış ticarette maliyetlendirme ve fiyatlandırma teknikleri, dış ticarette finansman, dış ticarette lojistik yönetimi, ihracat pazar araştırması ve e-ticaret uygulamaları, dış ticarette hedging, serbest bölgeler, dış ticarette iletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
9 Problem Çözümü 7 3 21
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dış Ticaret Mevzuatını Oluşturan Unsurlar
2 İhracat Mevzuatı
3 İthalat Mevzuatı
4 Dış Ticarette Teşvikler, Krediler ve Devlet Yardımları
5 Dış Ticarette Maliyetlendirme Teknikleri
6 Dış Ticarette Fiyatlandırma Teknikleri
7 Dış Ticarette Finansman Teknikleri
8 Dış Ticarette Lojistik Yönetimi
9 Ara Sınav
10 İhracat Pazar Araştırması
11 E-Ticaret Uygulamaları
12 Dış Ticarette Hedging
13 Serbest Bölgeler
14 Dış Ticarette İletişim
15 Dönem Sonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492783 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Dış ticaret mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2 1492784 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Dış ticaret işlemlerinde maliyetlendirme ve fiyatlandırma tekniklerini uygulayabilirler.
3 1492785 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Dış ticarette finansman şekillerini tanımlayabilirler.
4 1492786 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :İhracat ve ithalat işlemlerini yürütebilirler.
5 1492787 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Dış ticarete yönelik Pazar araştırması , e-ticaret ve hedging konularında uygulama becerisi kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 2 3 3
3 2 2 3 3 3 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 2 4 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 2 5 4 4 3 4 5 3 4 2 4 3 4 5 3 5
5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek