Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB415 Seçmeli IV (Siyaset Bilimi) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Eldeki kaynakların (İnsan gücü, para, zaman, malzeme, sevk ve idare gibi) en verimli biçimde kullanılma usullerini bulmaktır. Okullar, toplum hizmet veren kuruluş merkezleri, spor ve egzersiz merkezleri ya da spor kulüpleri gibi organizasyonların izleyeceği yolu iyi planlayabilmeyi, önlerine koydukları hedeflere ulaşabilmelerini, yöneticilerin işlerini iyi tasarlayabilmelerini sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fişek, K. ,Spor Yönetimi, Ankara Üni. Siyasal bil. Fak. Yayınları, Ank.1980 Krotee,M.L-Bucher,C.A, Spor Yönetimi,Beyaz Yayınları,2007 Demirci N. ,Sporda Yönetim Teşkilatlanma ve Organizasyonlar, Milli Eği.Basımevi, Ank. 1986 Sunay H. , Spor Yönetimi, Gazi yayınevi, Ank.2009 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kanun Tüzük ve Yönetmelikleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı ve önemi, Spor yönetimi kavramı, amacı, unsurları, Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi, Türk spor yönetiminin mevcut durumu, sorunları ve öneriler, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde spor yönetimi,Spor Politikası,Spor Mevzuatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim kavramı Yönetim ve yönetim biliminin tarihi süreç içinde gelişimi
2 Yönetimin tanımı,amacı ve süreçleri
3 Yönetin önemi ve görevleri
4 Spor yönetimi kavramı Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi
5 Spor yönetiminin unsurları Spor yönetiminin özellikleri
6 Türk Spor Yönetiminin tarihsel gelişimi Eski Türklerde spor Osmanlı Türklerinde Spor
7 Ara sınav
8 Sporda örgütlenme ve 1923 öncesi himayeciliğe yönelik dönem İstanbul Futbol Birliği Olimpiyat Komitesi İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi Cuma Ligi
9 Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Türk Spor Kurumu
10 Türk Spor Yönetiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Öneriler
11 Dönem projesi sunumları
12 Türkiye ve bazı Avrupa Ülkelerinde Spor Yönetimi
13 Spor Politikası Uluslar arası Spor Politikası Türk Spor Politikası
14 Spor Mevzuatı Uluslararası Spor Mevzuatı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426814 Yönetim ve Spor Yönetiminin temel kavramlarını kavrayabilme
2 1427094 Yönetim alanında bilgi sahibi olmanın spor yöneticisi için neden önemli olduğunu bilmeli
3 1427978 Çağdaş spor yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek