Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SYB425 Seçmeli V (Spor Yönetiminde Örnek Olay O 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Spor Medyasına Eleştirel Bakış Açısı Kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Nurullah ÖĞRETEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Spor Gazeteciliği,Ayşe Atalay,Filiz Kitabevi,1998 Spor Medya ve Serbest Zaman,Beta Yayınevi,2004 Sports Magazines Sports News on the Internet Sports Pages of Various Newspapers.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

spor medyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Medyasında Cinsiyetçilik 1. Hafta Video.mp4
HAFTA 1 ÖRNEK OLAY.pptx
2 Spor Medyası ve Şiddet HAFTA 2 ÖRNEK OLAY.pptx
2. Hafta Sunumu.pptx
2. Hafta Videosu.mp4
3 Spor Medyasının Spora Etkisi HAFTA 3 ÖRNEK OLAY.pptx
3. HaftaVideosu.mp4
3. Hafta Sunumu.pptx
4 Sporun Spor Medyasına Etkileri 4. Hafta Videosu.mp4
HAFTA 4 ÖRNEK OLAY.pptx
4. Hafta Sunumu.pptx
5 Türkiye'de Spor Yönetimi 5. Hafta Sunusu.pptx
5. Hafta Videosu.mp4
6 Türkiye'de Spor Gazeteciliği 6. Hafta Videosu.mp4
HAFTA 6 ÖRNEK OLAY.pptx
7 Ara Sınav 7. Hafta Sunusu.pptx
7. Hafta Videosu.mp4
8 Spor Medyası ve Dil 8. Hafta Sunusu.pptx
8. Hafta Videosu.mp4
9 Televizyon Sporunun Özellikleri 9. Hafta Videosu.mp4
HAFTA 9 ÖRNEK OLAY.ppt
10 Yazılı basında Spor Haberciliği 10. Hafta Sunusu.pptx
10. Hafta Videosu.mp4
11 İnternette Spor Haberciliği 11. Hafta Sunusu.pptx
11. Hafta Videosu.mp4
12 Türk Spor Basınının Tarihsel Gelişimi 12. Hafta Sunusu,.pptx
12. Hafta Videosu.mp4
13 Türk Spor Gazetecilerinin Mesleklerine Bakış Açıları 13. Hafta Sunusu.pptx
13. Hafta Videosu.mp4
14 Spor Basını ve Kadın Spor Yazarları 14. Hafta Sunusu.pptx
14. Hafta Videosu.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390289 Sporun Spor Medyasına Etkisi Konusunda Bilgilenir
2 1392651 Spor Medyasının Spora Etkisi Konusunda Bilgilenir.
3 1399224 Spor Medyasında Cinsiyetciliği Öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72101 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur
2 72102 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
3 72103 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
4 72104 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
5 72105 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 72106 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 72107 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
8 72108 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9 76752 Beden eğitimi ve spor ile ilgili edindiği bilgileri kullanır ve sorunların çözümünde analitik düşünme yeteneğini kullanır.
10 76753 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11 76762 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13 76754 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
14 76758 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 76755 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
16 76759 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
17 76756 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
18 76760 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
19 76757 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
20 76761 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek