Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL103 Özel Eğitim-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile özel eğitim alanının içerik ve kapsamının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, A; (2005). Özel Eğitime Giriş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim Özel Eğitime Muhtaç Olmanın Nedenleri Özel Eğitimin Tarihçesi Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler Etkili Öğretim Farklı Özelliğe Sahip Çocuk Aileleri ve Ailelerle Yapılan Çalışmalar Özel Eğitimde Aile Eğitimi Yetersizlik Türlerine Kısa Bakış Yetersizliğin Sınıflandırılmasında Güncel Yaklaşımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim yeterlik indeksi.pdf
özel eğitime giriş 1.pptx
1. haftaMedya1.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
2 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 2. hafta.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
3 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim kaynaştırma.pdf
3. hafta.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
4 Özel Eğitime Muhtaç Olma Nedenleri 4. hafta.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
5 Özel Eğitime Muhtaç Olma Nedenleri 5. hafta.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
6 Özel Eğitimin Tarihçesi 6. hafta.mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
7 Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
7. hafta.mp4
8 Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
9 Ara sınav
10 Etkili Öğretim 10. hafta .mp4
https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
11 Etkili Öğretim https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
11. hafta .mp4
12 Etkili Öğretim https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
12. hafta .mp4
13 Farklı Özelliğe Sahip Çocuk Aileleri https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
13. hafta .mp4
14 Özel Eğitimde Aile Çalışmaları https://www.pegem.net/kitabevi/49652-Ozel-Gerekisinimli-Cocuklar-ve-Ozel-Egitime-Giris-kitabi.aspx
14. hafta .mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398280 Özel gereksinim tanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1468938 Yetersizliğe sebep olan etmenler hakkında bilgi sahibi olmak
3 1468939 özel eğitim ile genel eğitim arasında yer alan ilişki hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1468941 Bir müdahale biçimi olarak özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak
5 1470580 Özel gereksinim türlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olmak
6 1470581 Aile bağlamında çocuğun anlamı hakkında bilgi sahibi olmak
7 1470585 Öğretim ortamlarında etkililiğin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak
8 1472065 Yetersizlikten etkilenmiş bir çocuğa sahip ailelerin yetersizliğe karşı geliştirdikleri tepkiler hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 2 5 3 4 3 1 3 1 2 1
2 4 4 3 4 1 5 2 4 3 1 3 1 2 3
3 4 4 3 3 2 5 3 4 3 1 3 1 2 3
4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 1 2 1 2 3
5 5 4 3 4 2 5 3 4 3 1 3 1 2 3
6 5 4 3 4 2 5 3 4 3 1 3 1 2 3
7 5 4 3 4 2 5 3 4 3 1 3 1 2 3
8 5 5 3 4 2 5 3 4 3 1 3 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek