Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL159 Çocukta Fen Eğitimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çocuklara uygun fen eğitimi yöntem ve tekniklerini öğretmek. Çocuklara uygun fen eğitimi etkinlikleri planlama becerileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Aslı TEMİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okul Öncesinde Fen Eğitimi/ Yaşare AKTAŞ ARNAS/ Kök Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fen Eğitiminin Tanımı. Okul Öncesinde Fen Eğitiminin Önemi. Okul Öncesinde Fen Eğitiminin Amaçları. Okul Öncesinde Fen Eğitiminin Çocuğa Sağladığı Yararlar . Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fen ve Doğa Köşesi. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fen ve Doğa Köşesinde Bulunması Gereken Materyaller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 4 1 4
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 5 2 10
12 Takım/Grup Çalışması 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
22 Proje Hazırlama 1 2 2
23 Proje Sunma 1 2 2
34 Okuma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocukta fen eğitimine giriş fen1.mp4
2 Çocukta fen eğitimine giriş fen 2.mp4
3 bilimsel süreç becerileri fen 3.mp4
4 kavram kazanımı fen 4.mp4
5 fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler fen5.mp4
6 fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler fen6.mp4
7 fen merkezleri fen 7.mp4
8 Okul Öncesinde Fen Etkinliklerini Planlama- Uygulama Ve Değerlendirme fen8.mp4
9 Okul Öncesinde Fen Eğitiminde Öğretmenin Rolü fen 9.mp4
10 Okul Öncesinde Fen Eğitiminde Ebeveynlerin Rolü fen10.mp4
11 STEM fen 11.mp4
12 sorgulama tabanlı bilim öğretimi fen 12.mp4
13 orman okulu uygulamaları fen 13.mp4
14 genel değerlendirme fen14.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508489 Okul öncesi dönemde bilimsel düşünceyi geliştirmenin önemini kavrar.
2 1508490 Bilimsel süreç becerilerinin önemini açıklar.
3 1508491 Çocuklarda bilimsel süreç becerilerini geliştirme yollarını açıklar.
4 1508492 Okul öncesinde fen eğitiminin önemini açıklar.
5 1508493 Okul öncesinde fen konularını kullanarak etkinlik hazırlama becerisini kazanır.
6 1508494 Farklı yöntem ve teknikleri kullanarak fen etkinliği planlar ve uygular.
7 1508495 Fen etkinliklerini planlarken bilimsel süreç becerilerini kullanır.
8 1508496 Fen etkinliklerini uygular.
9 1508497 Fen etkinliklerini değerlendirme becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 5 2
3 4 5 4
4 4 4
5 4 5 4
6 4 5 4
7 5 5
8 5 4
9 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek