Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL161 Değerler Eğitimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Değerler eğitiminin tarihsel temellerini, değerler eğitiminin bireysel ve toplumsal amaçlarını ve değerler eğitimi yaklaşımlarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sevcan Yağan Güder, Okul Öncesi ve İlköğretim Döneminde Değerler Eğitimi, Eğiten Kitap, Ankara Mehtap Üçüncü, Şermin Kütükçü,Değerler Eğitimi, Belirli gün ve Haftalar, İzge Yayıncılık, Ankara Ekşi, H.; Katılmış A.(2016). Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi. Ankara. Nobel Yayıncılık. Köylü, M.(2016). Teoriden Pratiğe değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık Ulusoy, K.; Dilmaç, B. (2014) . Değerler Eğitimi . Ankara: Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değerler Eğitiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı, Değerler Eğitimi Yaklaşımları, Okul Öncesinde Değerler Eğitiminin Kapsamı, Okul Öncesi Eğitim Programlarında Değerler Eğitiminin Yeri, Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Okul-Öğretmen ve Ailenin Rolü, Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
3 Bütünleme Sınavı 2 3 6
10 Tartışma 2 6 12
12 Takım/Grup Çalışması 2 6 12
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 9 9
34 Okuma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değerler Eğitiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı
2 Değerler Eğitimi Yaklaşımları
3 Okul Öncesinde Değerler Eğitiminin Kapsamı
4 Okul Öncesi Dönemde Değerlerin Kapsamı
5 Okul Öncesi Eğitim Programlarında Değerler Eğitiminin Yeri
6 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Okul-Öğretmen ve Ailenin Rolü
7 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Okul-Öğretmen ve Ailenin Rolü
8 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
9 Ara Sınavlar
10 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
11 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
12 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
13 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
14 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
15 Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Etkinlik Örnekleri
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499339 Değerler eğitiminde aile ve okulun rolünü açıklar
2 1499340 Değerler eğitimi yaklaşımlarını açıklar.
3 1499341 Değerler Eğitiminin amaçlarını açıklar.
4 1499342 Değerler Eğitimini tarhisel gelişim açısından analiz eder.
5 1499343 Değerler Eğitimi Uygulamalarını Bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 5
2 5 5 3 5
3 5 5 3 5
4 5 5 3 5
5 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek