Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL163 Çocukta Beden Eğitimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çocuk gelişiminde hareket eğitiminin önemi , sağlıklı yaşam için egzersiz, serbest zamanın değerlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin rolü , bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı. Çeşitli yaş grubu çocukları için hareket ve beden eğitimi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalçın, Halil F. (1995). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı. Ankara. Hazar, M. (1996). Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara. Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişim, gelişim ilkeleri, gelişim özellikleri, fiziksel gelişim, motor gelişim, motor beceriler, temel ve karmaşık hareket becerileri, çeşitli yaş grubu çocuklar için egzersiz ve hareket özellikleri, hareket becerilerinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 8 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Gelişim, Gelişim ilkeleri, Gelişim özellikleri
3 Fiziksel gelişim, Motor gelişim
4 Motor beceriler
5 Temel hareket becerileri
6 Karmaşık hareket becerileri
7 Hareket becerilerinin uygulanması
8 Hareket becerilerinin geliştirilmesi
9 Ara Sınav
10 0-1 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
11 2-3 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
12 4-5 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
13 6-7 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
14 Hareket becerilerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533291 Çocuk eğitiminde hareket becerilerinin önemini kavrar.
2 1533292 Temel ve karmaşık hareket becerilerini uygular.
3 1533293 Temel ve karmaşık hareket becerilerinin ve egzersizlerin çocuklara nasıl kazandırılacağı konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek