Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL113 Kişisel Gelişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye mesleki yeterliliklerini geliştirmek yeterliliği kazandırılacaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. gör. HALİL İBRAHİM ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökmen Özdinçer B., Kirmanoğlu, H.,Davranış Kalıpları ve Büyüme

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Etkili iletişim becerileri Zaman Yönetimi Stres Yönetimi Liderlik Sanatı Motivasyon Yönetimi Problem çözme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 5 1 5
10 Tartışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 6 1 6
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kendini Tanımak ve Farkındalık Kişisel Gelişim-1 Kendimizi Tanıyalım ANLATIM.pptx
2 Kendini Tanımak ve Farkındalık Kişisel Gelişim-2 Kendimizi Tanıyalım ANLATIM.pptx
3 Kişiler arası iletişim ilkeleri İletişim Becerileri - ANLATIM.ppt
4 Motivasyon Yönetimi 29 EKİM CUMHURİYET BAYAMI.docx
5 Zaman Yönetimi Zaman Yönetimi ANLATIM.pptx
6 Verimli Çalışma verimli çalışma ANLATIM.ppt
7 Stres Yönetimi Stres Yönetimi ANLATIM.pptx
8 Özgeçmiş Hazırlama Özgeçmiş Hazırlama.pptx
9 Ara Sınav
10 Etkili Sunum Teknikleri Etkili Sunum Teknikleri ANLATIM.pptx
11 Beden Dili Beden Dili ANLATIM.pptx
12 Başarı Başarı ANLATIM.odp
13 Eleştirel Düşünme Eleştirile Düşünme- ANLATIM.pptx
14 Kariyer Planlama Kariyer Planlama ve Geçiş Sınavları. ANLATIM.pptx
15 Bir Hobiye Sahip Olmak BİR HOBİYE SAHİP OLMANIN ÖNEMİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434233 İletişim becerileri gelişir.
2 1436439 Stresle başa çıkma yollarını kavrar.
3 1438037 Kişisel gelişim ile ilgili farkındalık kazanır.
4 1438331 Kişisel gelişimini başlatmak için çeşitli planlar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2
2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2
3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1
4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek