Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL102 Özel Eğitim-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu ders dâhilinde özel gereksinim türleri ve özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitim ortamları ve süreçleri hakkında bilgi paylaşılacaktır. Amaçlar: Bu dersle özel gereksinim türlerini tanımlar. Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özelliklerini tanımlar. Özel gereksinimli çocukların eğitim ortamlarını tanımlar. Özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçlarını tanımlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

ÖZEL EĞİTİM-1

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık. Kirk, S., Gallagher, J. J., Coleman, M. R., ve Anastasiow, N. J. (2011). Educating exceptional children. Cengage Learning.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zekâ Geriliği Olan Çocuklar Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar Duygusal ve Davranış Bozuklukları Olan Çocuklar İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar Ortopedik Yetesizlikten Etkilenmiş Olan ve Sağlık Yetersizliği Olan Çocuklar Otizm ve Otistik Bozukluğu Olan Çocuklar Ağır ve Çok Engelli Öğrencilerin Kaynaştırılması İçin Stratejiler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 10 3 30
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zekâ Geriliği Olan Çocuklar 1. hafta.mp4
zihinsel yetersizlik.pptx
2 Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Üstün zekalılar.pptx
2. hafta.mp4
3 Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar gelişimi tehlike altında olan çocuklar.pptx
3. hafta.mp4
4 Gelişimi Tehlike Altında Olan Çocuklar 4. hafta.mp4
5 Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar Özel öğrenme güçlüğü.pptx
5. hafta.mp4
6 Duygusal ve Davranış Bozuklukları Olan Çocuklar 5 hafta duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar.pptx
6. hafta.mp4
7 İletişim Yetersizliği Olan Çocuklar 6. hafta dil ve iletişim bozukluğu olan çocuklar.pptx
7. hafta.mp4
8 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar görme yetersizliğine sahip bireyler.pptx
8. hafta.mp4
9 Arasınav işitme yetersizliğine sahip çocuklar.pptx
10 İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar 10. hafta.mp4
11 Ortopedik Yetersizlikten Etkilenmiş Olan ve Sağlık Yetersizliği Olan Çocuklar ortopedik yetersizliği olan çocuklar.pptx
11. hafta.mp4
12 Otizm ve Otistik Bozukluğu Olan Çocuklar otizm.pptx
12. hafta.mp4
13 Otizm ve Otistik Bozukluğu Olan Çocuklar 13. hafta.mp4
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1382388 Zekâ geriliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1394384 Üstün zekâlı ve üstün Yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1376234 Gelişimi tehlike altında olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1391287 Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1375813 Duygusal ve davranış bozuklukları olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1499518 İletişim yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
7 1499519 Görme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
8 1499520 İşitme yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9 1499521 Ortopedik yetersizlikten etkilenmiş olan ve sağlık yetersizliği olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
10 1499522 Otizm ve otistik bozukluğu olan çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.
11 1499523 Ağır ve çok engelli çocukların gelişimsel özellikleri ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
2 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
6 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
7 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
8 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
9 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
10 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
11 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek