Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL160 Seminer Çalışmaları 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Seminer dersinin amacı öğrencinin bireysel olarak seçilen bir konu üzerine akademik araştırma yapabilme, araştırmayı makale düzeninde ve sunum olarak hazırlayabilme ve izleyicilerin önünde sunum yapabilme becerisi kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Halil İbrahim ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Dersin ön koşulu yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Day, Robert (2005) Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır, TÜBİTAK Yayınları, Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma konusu seçimi, bilgi edinme ve araştırma yöntemleri, bilimsel değerlendirme yöntemleri, araştırma sonucunu makale ve sunum düzeninde hazırlama ve sunma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
6 Uygulama/Pratik 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 1 15 15
21 Rapor Sunma 1 1 1
24 Seminer 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri dersine giriş, bilim tanımı ve çeşitleri. ANLATIM.pptx
BİLİMİN TANIMLANMASI-1.ppt
2 Bilimler arası ilişkiler (Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler) ve farklar, araştırma örneklerinin incelenmesi, ön araştırma ve konu seçimi Bilimler Arası İlişkiler-2.ppt
3 Bilimsel kavramlar, bilimsel araştırma yöntemleri ve öğrenci çalışmaları kontrolleri. Bilimsel Kavramlar-3.ppt
4 Bilimsel Kavramlar, Bilimsel araştırma yöntemleri öğrenci çalışmaları Bilimsel Kavramlar-4.ppt
5 Bilimsel kavramlar, bilimsel araştırma yöntemleri ve öğrenci çalışmaları kontrolleri. Araştırma Çeşitleri-5.ppt
6 Bilimsel Araştırma Süreci. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğrenci Çalışmaları. Araştırma Süreci-6.ppt
7 Bilimsel kavramlar, bilimsel araştırma yöntemleri ve öğrenci çalışmaları kontrolleri. Araştırma Yöntemi-7.ppt
8 Ara Sınav
9 Makale yazım teknikleri, Kaynak Gösterme. Bilimsel Araştırma Yöntemleri Öğrenci Çalışmaları. Kaynak Gösterme-8.ppt
10 Makale Yazım Teknikleri
11 Sunumları
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar, araştırma raporlarının teslimi ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508485 Araştırma konusunu belirleyebilir.
2 1508486 Yaptığı araştırmalar doğrultusunda içerik ve yazılı metin oluşturabilir.
3 1508487 Araştırmayı sunabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3
2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3
3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek