Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL166 Sanat Etkinliklerini İzleme 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders dâhilinde sanat kavramı, sanatın tarihsel gelişimi ve sanat türleri hakkında bilgi paylaşılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

San, İ. (2008). Sanat ve eğitim: Yaratıcılık temel sanat kuramları sanat eleştirisi yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınları. Küçüköncü, H. Y. (2007). Müzik eğitimi ve öğretimi. İlke Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Nedir? Sanat tarihine kısa bakış. Sanat türleri:Ebru, Fotoğraf, Halıcılık, Hat sanatı, Mimari, Türk Musıkisi, Resim, Tiyatro, Cam, Opera ve Bale

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 5 1 5
16 Alan Gezisi 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat nedir? sanata giriş (1).pptx
1. hafta.mp4
2 Dünya sanat tarihine kısa bakış. 2. hafta.mp4
3 Geleneksel Türk sanatları 3. hafta.mp4
4 Geleneksel Türk sanatları 4. hafta.mp4
5 Geleneksel Türk sanatları 5. hafta.mp4
6 Görsel sanatlar 6. hafta.mp4
7 Görsel sanatlar 7. hafta.mp4
8 Görsel sanatlar 8. hafta.mp4
9 Vize
10 Plastik sanatlar 10. hafta.mp4
11 Plastik sanatlar 11. hafta.mp4
12 Sözlü sanatlar
13 Sözlü sanatlar
14 Sözlü sanatlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499524 Sanat kavramı hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1499525 Dünya sanat tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
3 1499526 Görsel sanatlar hakkında bilgi sahibi olmak.
4 1499527 Plastik sanatlar hakkında bilgi sahibi olmak.
5 1499528 Sözlü sanatlar hakkında bilgi sahibi olmak.
6 1499529 Mimari tasarım hakkında bilgi sahibi olmak.
7 1499530 Geleneksel Türk sanatları hakkında bilgi sahibi olmak.
8 1499531 Dünyaca ünlü sanatçılar hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 2 2
2 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
3 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
4 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 4 4 3 2
5 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
6 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
7 2 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
8 1 1 1 1 4 1 3 2 5 5 5 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek