Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL265 Kaynaştırma Eğitimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını yapar. Kaynaştırma uygulamalarını tanımlar. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR.GÖR.ARİFE BÜYÜKADA YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., «Okul Öncesİnde Kaynaştırma:» Ankara, KÖK Yayıncılık, 2013 Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri 2- Özel gereksinimli çocuklar ve eğitimleri 3- Kaynaştırma uygulamalarında öğretmenlerin, akranların, kaynaştırma öğrencilerinin, okul yönetiminin kaynaştırma ve normal çocuk ailelerinin etkileri. Başarılı kaynaştırma için bu kişi ve gruplarla yapılabilecek çalışmalar. 4- Fiziksel ortamın kaynaştırma öğrencilerine uygun hale getirilmesi 5- Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel düzenlemeler. 6- Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma 7- Etkili öğretim modelleri 8- Doğal öğretim stratejileri 9- Kaynaştırma uygulamalarına aile katılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaştırmanın tanımı, kaynaştırma modelleri KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 1.HAFTA.pptx
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497722
2 Özel gereksinimli çocuklar KAYNAŞTIRMA 2.HAFTA.pptx
3 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında, öğretmenlerin, normal öğrencilerin, kaynaştırma öğrencilerinin rolü ve hazırlanmaları. KAYNAŞTIRMA 3.HAFTA.pptx
4 Kaynaştırmanın başarılı olmasında okul yönetiminin, kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin ailelerinin etkiler kaynaştırma 4. hafta.pptx
5 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında fiziksel ortamın düzenlenmesi KAYNAŞTIRMA 5. HAFTA.pptx
6 Okul öncesinde performans değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması KAYNAŞTIRMA 6.HAFTA.pptx
7 Okul öncesinde öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalar KAYNAŞTIRMA 7. HAFTA.pptx
8 Okul öncesinde öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalar KAYNAŞTIRMA 8. HAFTA.pptx
9 Ara Sınav
10 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışları tanılama, nedenlerini anlama, problem davranışları ile baş etme KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 10. HAFTA.pptx
11 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışları tanılama, nedenlerini anlama, problem davranışları ile baş etme KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 11. HAFTA.pptx
12 Doğal öğretim kaynaştırma eğitimi 12.hafta.pptx
13 Dil ve konuşma becerileri KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 13. hafta.pptx
14 Aile Katılımı KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1536752 Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları ile kaynaştırma uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan destek özel eğitim hizmetlerinden kaynak oda eğitimi, sınıf-içi yardım, işbirlikçi öğretim, özel eğitim danışmanlığını betimler ve diğer ek hizmetleri ifade eder.
2 1536753 Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi için öğretimin içeriğinde, sunumunda ve çıktısında yapılabilecek öğretimsel uyarlamaların neler olabileceğini ifade eder.
3 1536754 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerle,normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ile yapılabilecek çalışmaları ifade eder. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında okul yönetiminin yapabilecekleri kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin aileleri hazırlanmalarında yapılabilecekleri tanımlar, fiziksel ortamda yapılacak düzenlemeleri ifade eder.
4 1536755 Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecine yönelik öğretmenin gerçekleştireceği çalışmaları, ekip çalışmasıyla yürütülecek çalışmaları, ülkemizdeki ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, etkinlikler modelini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5
2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek