Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL269 Çocuk ve Teknoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Teknoloji ve teknoloji eğitimi konusunda yetkinleşebilme, teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Suat KOL, Erken Çocuklukta Teknoloji Kullanımı, Pegem Akademi, Ankara ÇOCUK, BİLİM VE TEKNOLOJİ, Anadolu üniversitesi Yayınları Doç.Dr. Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Erken Çocuklukta Sınıfta Teknoloji Kullanımı: Okulöncesi Eğitimi ve Teknoloji, E-Book Çeşitli Makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocukluk dönemde teknoloji ve teknoloji eğitimi, teknolojik etkinlikler planlama, teknolojik etkinlikleri uygulama ve teknolojik etkinlikleri değerlendirme, çocukluk döneminde bilgisayarın yeri, önemi ve bilgisayar kullanımı, bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve ilgili kaynakların tanıtılması, Teknolojinin tanımı ve Temel kavramlar, Teknoloji ve İnsan
2 Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler
3 Eğitimde Teknoloji Kullanımı
4 Eğitimde Teknoloji Kullanımı
5 Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı
6 Okul Öncesinde Bilgisayarın Yeri
7 Teknoloji Ve Okul Öncesi Programlarla Bütünleştirme
8 Erken Çocuklukta Web 2.0 araçlarının Kullanım
9 Arasınav
10 Teknoloji Bağımlılığı
11 Teknoloji Bağımlılığı
12 Teknoloji Bağımlılığı
13 Teknoloji Bağımlılığı
14 Teknoloji Bağımlılığı
15 Teknoloji Bağımlılığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1533276 Çocuk eğitiminde teknoloji ve önemini kavrayabilir.
2 1533277 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilir.
3 1533278 Çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 1
2 5 1
3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek