Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL215 Diksiyon ve Beden Dili 927003 2 3 3

Dersin Amacı

1-Dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi vermek. 2Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. 3Sözlü anlatım konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) 4İyi bir konuşmanın temel ilkeleri iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama diksiyon vb. ) 5- Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma Diksiyon ve İletişim. 6Hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma konuşmanın sunuluşu) 7-Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. b. ) 8-Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma 9-Sözlü anlatım uygulamaları 10-Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 11-Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr. gör.Müyesse GÖĞÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapabilir Değişik konularda hazırlı konuşma yapabilir Vurgu, tonlama, duraklama yapabilir Doğal dili kullanabilir Vücut dilini kullanabilir Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltebilir Etkili ve ikna edici konuşur

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 1 6 6
13 Deney 1 6 6
14 Gözlem 2 15 30
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 diksiyon paint 1.pptx
diksiyon.pdf
2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. diksiyon 2 paint.pptx
diksiyon 2.pdf
3 Dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi vermek. diksiyon 3.pdf
diksiyon paint 3.pptx
4 Sözlü anlatım konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma) diksiyon 4.pdf
diksiyon paint 4.pptx
5 İyi bir konuşmanın temel ilkeleri iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama diksiyon vb. ) dik 5.pdf
DİK 5 PAİNT.pptx
6 Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma dik 6.pdf
DİK 6 PAİNT.pptx
7 Hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma konuşmanın sunuluşu) dik 7.pdf
DİK 7 PAİNT.pptx
8 Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v. b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v. b. ) DİK 8 PAİNT.pptx
DİK. 8.pdf
9 Ara sınav
10 Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. https://drive.google.com/file/d/1ZsVOuJ4wETh2FyOogYMIa3DwwDasXJA2/view?usp=sharing
diksiyon unite10.pdf
11 Konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. https://drive.google.com/file/d/1d6KyqjUtGg1W-B-8rZV7lQFHsHLFs7V1/view?usp=sharing
diksiyon _unite11.pdf
12 Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma https://drive.google.com/file/d/15QhpKSBDaUuYrqQ3p5f-WJs2cliS_aWy/view?usp=sharing
diksiyon_unite12.pdf
13 Uygulamalı Çalışma https://drive.google.com/file/d/16-zgwcPrn7trqKZP-kyCSH7v--Z7IQfB/view?usp=sharing
diksiyon_unite13.pdf
14 Uygulamalı Çalışma https://drive.google.com/file/d/1Gn8DMd344Bi1qybpztraILERiEe9-Rg6/view?usp=sharing
diksiyon _unite14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468850 Vücut dilini kullanabilir
2 1468852 Vurgu, tonlama, duraklama yapabilir
3 1468853 Değişik konularda hazırlı konuşma yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 1
2 1
3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek