Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL254 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Dersin Amaç ve Hedefleri Bu dersle gelişimin basamaklarının ve temel öğrenme ve öğretme tekniklerinin ne olduğunun kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Uygar BAYRAKDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tan, Ş. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2. Baştürk, S. (2013). ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. Ankara: Vize Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders dahilinde gelişim ve öğrenme arasındaki ilişki işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 10 70
10 Tartışma 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretme - Öğrenme Sürecinde Temel Kavramlar 1. hafta.mp4
2 Gelişim ve Öğrenme 2. hafta.mp4
3 Öğrenme Stilleri 3. hafta.mp4
4 Öğrenme ve Öğretme İlkeleri
5 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
6 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
7 Öğretim Modelleri
8 Öğrenme Stratejileri
9 Arasınav
10 Öğretim Yöntemleri
11 Öğretim Teknikleri
12 Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak
13 Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak
14 Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500908 Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi açıklar.
2 1500909 Gelişim alanlarını dönemsel özelliklerine göre açıklar.
3 1500910 Öğrenme kuramlarını açıklar
4 1500911 Çocuklarda öğretme süreçlerini açıklar
5 1500912 Öğretme stratejilerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5
2 3 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 4
3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5
4 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek