Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL256 Davranış Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin davranışa yönelik yaklaşımları öğrenmesi, hedef davranışı bilmesi, davranış yönetme tekniklerini tanıması, davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene yardımcı olabilmesi, değiştirilen davranışın sürdürülebilirliğini sağlamada öğretmene destek olmayı öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÖĞR. GÖR. Müyesse GÖĞÜŞ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Davranışa yönelik yaklaşımları açıklayabilecektir. Hedef davranışı tanımlayabilecektir. Hedef davranışın ölçümünü yapabilecektir. Davranış yönetme tekniklerini tanıyabilecektir. Davranış sağaltım planını uygulamada öğretmene destek olabilecektir. Değiştirilen davranışın sürdürülebilirliği sağlamaya yardımcı olabilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 2 5 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı / Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) DAVRANIŞ PAİNT 1.pptx
https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/muyesse.gogus/135982/dav%201.docx
2 Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar) DAVRANIŞ PAİNT2.pptx
dav 1.docx
3 Hedef Davranışı Tanımlama dav 2.docx
DAVRANIŞ PAİNT3.pptx
dav 3.docx
4 Hedef Davranışın Ölçümü dav 4.docx
DAVRANIŞ PAİNT4.pptx
5 Davranış Kaydı Teknikleri dav 5.docx
6 Davranış Sağaltımı Planlama dav 6.docx
7 Davranış Sağaltımı Planlama dav7.docx
8 Ara Sınav
9 Davranışı Artıran Sonuçların Düzenlenmesi dav9.docx
10 Davranışı Azaltan Sonuçların Düzenlenmesi
11 Değiştirilen Davranışta Kalıcılık
12 Değiştirilen Davranışta Kalıcılık
13 Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi
14 Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi
15 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515572 Davranışa Yönelik Yaklaşımlar (Kuramlar), Hedef Davranışı Tanımlama, Hedef Davranışın Ölçümü, Davranış Kaydı Teknikleri, Davranış Sağaltımı Planlama, Davranışı Artıran Sonuçların Düzenlenmesi, Davranışı Azaltan Sonuçların Düzenlenmesi, Değiştirilen Davranışta Kalıcılık, Değiştirilen Davranışın Genelleştirilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek