Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL258 Temel İlk Yardım Eğitimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme Edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme 4 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme X 5Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme 7Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme 8Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme X 9Ulaştırma ve Trafik Hizmetlerinde bağımsız olarak öğrendiklerini uygulayabilme X 1Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliğine sahip olabilme 1Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme 1Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. gör. Müyesse GÖĞÜŞ

Dersin İçeriği

İlk yardımın toplumsal önemi; İlk yardımın hedefleri İlk yardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları ABC kuralı nedir? ABC uygulamasının öğretilmesi Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilk yardım Genel ara değerlendirme Basit yaralanmalar Kanamalarda ilk yardım Yanıklarda ilk yardım Donmalar Zehirlenmelerde ilk yardım İlk yardım gerektiren diğer durumlar (boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar, zorlanmalar ve ilk yardım Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 8 48
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk yardımın toplumsal önemi; İlk yardımın hedefleri ilkyardım 1 PAİNT.pptx
ilkyardım 1.pptx
2 İlk yardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları ilkyardım 2.pptx
ilkyardım 2PAİNT.pptx
3 ABC kuralı nedir? ABC uygulamasının öğretilmesi ilkyardım 3.pptx
ilkyardım 3.pptx
4 Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler ilkyardım 4.pptx
ilkyardım 4.pptx
5 Kazalarda ilk yardım ilkyardım 5.pptx
6 Basit yaralanmalar likyardım 6.pptx
7 Kanamalarda ilk yardım ilkyardım 7.pptx
8 ara sınav ilkyardım 8.pptx
9 Yanıklarda ilk yardım ilkyardım 9.pptx
10 Donmalar ilkyardım10.pptx
11 Zehirlenmelerde ilk yardım ilkyardım 11.pptx
12 İlk yardım gerektiren diğer durumlar (boğulmalar ve tıkanmalar) ilkyardım 12.pptx
13 Kırıklar, burkulmalar, zorlanmalar ve ilk yardım ilkyardım 13.pptx
14 Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme ilkyardım 14.ppt
https://avys.omu.edu.tr/userlessons/muyesse.gogus/237683/135983/2935/13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515578 İlk yardımın toplumsal önemi; İlk yardımın hedefleri İlk yardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları ABC kuralı nedir? ABC uygulamasının öğretilmesi Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilk yardım Genel ara değerlendirme Basit yaralanmalar Kanamalarda ilk yardım Yanıklarda ilk yardım Donmalar Zehirlenmelerde ilk yardım İlk yardım gerektiren diğer durumlar (boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar, zorlanmalar ve ilk yardım Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme
2 1536730 İlk yardımın hedefleri İlk yardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları ABC kuralı nedir?
3 1536731 ABC uygulamasının öğretilmesi Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler
4 1536732 Kazalarda ilk yardım
5 1536733 Genel ara değerlendirme Basit yaralanmalar Kanamalarda ilk yardım
6 1536734 Yanıklarda ilk yardım
7 1536735 Donmalar Zehirlenmelerde ilk yardım
8 1536736 ara sınav
9 1536743 İlk yardım gerektiren diğer durumlar (boğulmalar ve tıkanmalar)
10 1536757 Kırıklar, burkulmalar, zorlanmalar ve ilk yardım
11 1536763 Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme
12 1536768 Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme
13 1536774 Genel teorik ve uygulamalı değerlendirme
14 1536778 FİNAL

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek