Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL260 Sanat ve Yaratıcılık 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Sanat ve tasarım konularında genel kavramlar, tasarım ilkeleri, öğeleri, kaynakları, yöntemleri, kompozisyon, araç-gereç ve teknikleri ile ilgili yoğun bilgilerle desteklenen uygulama çalışmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Arife BÜYÜKADA YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesinde Yaratıcılık Kitabı. Güncel dergi ve yayınlar.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Sanat ve tasarım ile ilgili temel ilkeler, öğeler, kaynaklar, yöntemler, araç-gereç ve teknikler öğretilerek tasarım kavramının oluşması ve yaratıcılığın gelişmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcılık kavramının tanımını Definition of creativity concept https://www.egitenkitap.com/urun/erken-cocukluk-doneminde-sanat-egtimi
2 Yaratıcılık ve sanat arasındaki ilişki The relationship between creativity and art
3 Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun etkinlikler Activities appropriate to children's age and development level
4 Müzikle ilgili temel kavramlar Basic concepts about music
5 Sanatsal ve kültürel gezi programını uygularken dikkat edilecek noktalar Considerations when applying the artistic and cultural travel program
6 Sanatsal ve kültürel gezi programını uygularken dikkat edilecek noktalar Considerations when applying the artistic and cultural travel program
7 Yoğurma maddeleri Yaratıcılığı geliştirici heykel etkinliğinin planlanması. Planning of sculpture activity to develop creativity
8 Ara sınav Midterm
9 Yoğurma maddeleri Yaratıcılığı geliştirici heykel etkinliğinin tuz seramiği ile uygulanması Application of sculpture activity with salt ceramics
10 Boyama malzemeleri hazırlanan boya malzemesinin kullanılacağı bir etkinlik planının hazırlanması Preparation of an activity plan where the dyeing materials are prepared
11 Boyama malzemeleri boya malzemesinin kullanılacağı etkinliğin uygulanması Application of the activity where the dyeing materials will be used
12 Boyama malzemeleri boya malzemesinin kullanılacağı etkinliğin uygulanması Application of the activity where the dyeing materials will be used
13 Boyama malzemeleri boya malzemesinin kullanılacağı etkinliğin uygulanması Application of the activity where the dyeing materials will be used
14 Boyama malzemeleri boya malzemesinin kullanılacağı etkinliğin uygulanması Application of the activity where the dyeing materials will be used

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569813 Yaratıcılık ve sanat arasındaki ilişkiyi açıklayabilme.
2 1569814 Çocukların yaş ve gelişim düzeyine uygun etkinlikler planlayabilme.
3 1569815 Yaratıcılığı geliştirici sanat etkinliği hazırlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73122 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
2 73123 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek
3 73124 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
4 73125 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
5 73126 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 73131 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
7 73127 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
8 73128 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
9 73130 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 73132 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
11 73133 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
12 73129 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
13 73134 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
14 73121 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek